Badania naukowe

Katedra Telekomunikacji prowadzi badania naukowe w szerokim zakresie tematycznym. Grupy badawcze, składające się z pracowników realizujących zbliżone tematycznie badania, współuczestniczą w wielu projektach naukowo-badawczych. Często rezultatem tych prac są wysokiej jakości publikacje naukowe.
Polish