Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

 

To nowy kierunek studiów dziennych – inżynierskich – prowadzonych wspólnie przez Instytut Informatyki i Insytut Telekomunikacji na Wydziale IET AGH. Program studiów powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT, uzyskał akceptację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uwzględnia wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Kierunek jest przykładem interdyscyplinarnego podejścia do nowoczesnego kształcenia, w którym dominujące nauki ścisłe zostają uzupełnione elementami nauk społecznych, co pozwala absolwentom rozwiązywać złożone, wielowymiarowe problemy cyberbezpieczeństwa. 

Cyberbezpieczeństwo to dynamicznie rozwijająca się dziedzina techniki, łącząca osiągnięcia z zakresu informatyki, telekomunikacji, prawa i nauk społecznych, którą uważa się za jeden z najważniejszych czynników warunkujących rozwój nowoczesnej gospodarki. Zajmuje się ono bezpieczeństwem przetwarzania, przesyłania oraz gromadzenia/przechowywania wszelkiego rodzaju informacji/danych, tzn. odpornością systemów i sieci teleinformatycznych na działania, które naruszają poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Narzędzia, techniki, procesy i praktyki stosowane do ochrony sieci i urządzeń teleinformatycznych, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem, są przedmiotem studiów na tym kierunku.

Kierunek studiów Cyberbezpieczeństwo wpisuje się w misję oraz strategię rozwoju AGH i Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji – jest odpowiedzią na potrzeby rynku wynikające z przemian społeczeństwa, gospodarki, struktur państwowych – cyberprzestrzeń przenika wszystkie obszary życia społecznego, biznesowego. Studia na tym kierunku gwarantują wykształcenie w obszarze bezpieczeństwa sieci oraz systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, a także ochrony danych. Celem kierunku jest dopasowanie profilu absolwenta do aktualnych potrzeb rynku pracy – absolwenci kierunku, z kompetencjami poszukiwanymi na rynku pracy, powinni bardzo szybko znaleźć miejsce pracy (np. w instytucjach związanych z informatyką i telekomunikacją, w bankowości, przemyśle oraz jednostkach administracji). 

 
Polish