Convex Hull-based Approximation of Forest Fire Shape with Distributed Wireless Sensor Networks

English
Publication: 
Convex Hull-based Approximation of Forest Fire Shape with Distributed Wireless Sensor Networks
Publishing date: 
December, 2011
Show in user profiles:: 
brus's picture
dr inż.
Paweł
Kułakowski
Ph.D
adiunkt
room: 
B9/3.12
phone: 
+48 12 6173967
email: 
kulakowski@kt.agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl/~brus
konsultacje: 
poniedziałek 13:30- 14:30
Informacje dodatkowe: 

Dr Paweł Kułakowski obronił doktorat dotyczący systemów wieloantenowych MIMO na AGH w roku 2007. Po doktoracie ponad dwa lata pracował na uniwersytetach Technical University of Cartagena, University of Girona i University of Castilla La Mancha w Hiszpanii. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Telekomunikacji AGH. Jego zainteresowania naukowe dotyczą nano-sieci komunikacyjnych, sieci 5G i IoT, sieci samo-organizujących się oraz algorytmów lokalizacji bezprzewodowej. W latach 2011-15 współprzewodniczył europejskiej grupie naukowej zajmującej się komunikacją bezprzewodową w środowisku indoor w projekcie COST Action IC1004 on Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments. Obecnie jest w komitecie zarządzającym kolejnego projektu typu COST: IRACON Inclusive Radio Communication Networks for 5G and beyond. W roku 2008 otrzymał grant MNiSW "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców". W roku 2010 był głównym organizatorem warsztatów naukowych dotyczących sieci sensorowych w Kanadzie. W roku 2014 uzyskał stypendium MNiSW dla młodych wybitnych naukowców. Jest laureatem dwóch nagród za najlepsze publikacje konferencyjne. Pełni również funkcję edytora wykonawczego w czasopiśmie Transactions on Emerging Telecommunications Technologies.

Additional information: 

Pawel Kulakowski received a Ph.D. degree in telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, in 2007. Currently he is working there as an assistant professor. He also worked for a few years in Spain, as a visiting professor at Technical University of Cartagena, University of Girona, University of Castilla-La Mancha, and University of Seville. He coauthored more than 30 scientific papers, in journals, conferences, and as technical reports. He was also involved in numerous research projects, especially European COST Actions: COST2100, IC1004, and CA15104 IRACON, focusing on wireless sensor networks, indoor localization, and wireless communications in general. His current research interests include molecular communications and nano-networks. Dr. Kulakowski was recognized with several scientific distinctions, including 3 awards for his conference papers, a scholarship for scientific mobility and a scholarship for young outstanding researchers. He is an executive editor in Transactions on Emerging Telecommunications Technologies.

Author/s: 
M. Ángeles Serna, Aurelio Bermudez, Rafael Casado, Pawel Kulakowski
Publication type: 
proceedings paper
Publisher: 
Proc. 7th International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP 2011), Adelaide, Australia
pages(from-to): 
419-424
Summary: 
Monitoring of physical phenomena is one of the most promising application fields of wireless sensor networks. In this work we focus on obtaining the shape of a forest fire. In this kind of applications, the information sensed by network nodes is usually transmitted to a base station located at the border of the network, where it is finally processed. However, such an approach requires that a large amount of data is transmitted through the network. In this paper, we assume that network nodes are able to collaborate in order to obtain an approximation of the forest fire shape without any base station, in a completely distributed way. We propose and analyze two techniques for performing this approximation. The first one makes intensive use of resources, while the second model incorporates an aggregation technique, reducing significantly resource requirements.
publikuj: 
na wszystkich stronach