Throughput, Delay, and Frame Loss Probability Analysis of IEEE 802.11 DCF with M/M/1/K Queues

English
Publication: 
Throughput, Delay, and Frame Loss Probability Analysis of IEEE 802.11 DCF with M/M/1/K Queues
Publishing date: 
September, 2013
Show in user profiles:: 
kosek's picture
dr hab. inż.
Katarzyna
Kosek-Szott
Ph.D., hab.
profesor nadzwyczajny
room: 
B9/307
phone: 
+48 12 617 35 38
email: 
kosek@kt.agh.edu.pl
www: 
http://home.agh.edu.pl/~kks/index.html
konsultacje: 
wtorek 13:00- 14:00
Informacje dodatkowe: 

Katarzyna Kosek-Szott w roku 2006 obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską na wydziale EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 2011 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską z dziedziny Telekomunikacja na tym samym wydziale. W roku 2016 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej ogólne zainteresowania dotyczą sieci bezprzewodowych, szczególnie najnowszych rozszerzeń standardu IEEE 802.11. Jest recenzentem dla licznych czasopism oraz konferencji międzynarodowych. Była/jest zaangażowana w realizację prac w ramach projektów europejskich:  DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, FLAVIA, PROACTIVE, RESCUE, CANALETTO. Realizowała także prace związane z polskimi grantami. Była kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA. Obecnie jest kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu HARMONIA. Jest autorką licznych publikacji. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Ad Hoc Networks wydawnictwa Elsevier. Pełniła rolę eksperta dla Komisji Eurpejskiej, NCBiR oraz European Research Council (ERC).

Additional information: 

Katarzyna Kosek-Szott received her M.Sc. and Ph.D. degrees in telecommunications (both with honours) from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 2006 and 2011, respectively. In 2016 she received habilitation degree. Currently she is working as an assistant professor at the Department of Telecommunications, AGH University of Science and Technology. Her general research interests are focused on wireless networking. The major topics include wireless LANs (especially the newest amendments to the IEEE 802.11 standard).She is a reviewer for international journals and conferences. She has been involved in several European projects: CANALETTO, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, FLAVIA, PROACTIVE, RESCUE as well as grants supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. She has also co-authored a number of research papers. Since January 2015 she is a member of the editorial board of the Ad Hoc Networks journal published by Elsevier. She served as an expert for the European Commission and the European Research Council.

Author/s: 
Kosek-Szott K.
Publication type: 
proceedings paper
Publisher: 
24th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2013), London, UK
pages(from-to): 
2234 - 2238
Summary: 
Analytical models of the Distributed Coordination Function (DCF) have numerous applications in the performance analysis of IEEE 802.11 networks. The model proposed in this paper distinguishes itself from existing approaches in that it allows throughput, delay, and frame loss ratio analysis under both saturation and non-saturation network conditions. It combines the Markov chain and the queuing theory to comprehensively and efficiently analyze the DCF channel access procedure assuming finite (M/M/1/K) queues. Additionally, it incorporates advantages of models previously proposed in the literature: correct backoff countdown, proper handling of frames and distinction of the wireless channel blocking probability from the frame blocking probability during the backoff countdown. Furthermore, it is kept reasonably simple to attract network designers. Simulation results validate the correctness of the new model for a variable number of nodes and under different network loads. Additionally, we demonstrate that the new model outperforms three previous models known from the literature.
publikuj: 
na wszystkich stronach