Złoty medal „Concours Lépine”

Polish
2014-05-22 22:15
Złoty medal na 113. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu

Zespół naukowców z Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie pod kierunkiem Prof. Andrzeja Dziecha otrzymał prestiżowy złoty medal na 113. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu odbywających się w dniach 30 kwietnia – 11 maja 2014 roku.
 
W skład wyróżnionego zespołu wchodzą Prof. A. Dziech, dr P. Karus, mgr J. Białas, mgr A. Matiolański, mgr P. Guzik.
 
Jury uhonorowało złotym medalem przedstawione rozwiązanie inteligentnej kamery z jednoczesnym zabezpieczeniem zapisanych danych przed manipulacjami.