Dotacja celowa MNiSW na budowę nowego budynku Katedry Telekomunikacji

Polish
2017-06-05 12:00
Dotacja celowa MNiSW na budowę nowego budynku Katedry Telekomunikacji

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podpisano umowę na budowę nowego budynku Katedry Telekomunikacji. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał AGH dotację celową w wysokości 13 mln zł na dofinansowanie tej inwestycji, której wartość kosztorysowa wynosi 21 mln zł. Sygnatariuszami umowy byli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin oraz Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.
Od kilku lat AGH w Krakowie prowadziła starania o pozyskanie powierzchni niezbędnej dla poprawy warunków i jakości kształcenia, szczególnie na kierunkach Teleinformatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Nowy budynek został zaprojektowany w południowej pierzei ulicy Czarnowiejskiej. Dla zachowania spójności komunikacji, dostęp do niego oraz główne wejście zaprojektowano od strony kampusu AGH.
Pomieszczenia dydaktyczne i laboratoryjne nowego budynku będą wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby kształcenia i badania w obszarach związanych z technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi (ICT).