Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing

Źródło finansowania projektu: 
2012-2015
FAMTAR
Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing
English

The aim of the project is to specify, simulate and finally develop a device which will realize the concept of FAMTAR: Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing. This is the applicants idea to realize the routing in the IP networks. FAMTAR is possible due to the popularity of flow-aware traffic management and constantly increasing available computational power in network devices. In FAMTAR, alternative routes are created dynamically, as needed. It is possible that between points A and B, the transmissions follow n different paths, where n is practically unlimited..
The project has an analytical-simulative-implementative character, however, the latter is dominant. The following elements will be provided:

  • the detailed specification of FAMTAR,
  • the analysis of the concept through simulations,
  • the implementation of FAMTAR - creating an independent device,
  • the development and implementation of additional mechanisms which enhance the main technique's performance,
  • extensive tests of the developed device (solution).

 
The final outcome of the project will be a router which realizes the FAMTAR concept, i.e., novel approach to routing in the telecommunication networks. This concept has great chance to be used in the real networks and is endorsed by the large telecom companies.

Partners: 
POL
AGH University of Science and Technology, Department of Telecommunications
Contact person: 
wojcik's picture
dr hab. inż.
Robert
Wójcik
Ph.D
z-ca dyr. instytutu
profesor AGH
room: 
B9/308
phone: 
+48 12 6172846
email: 
robert.wojcik@kt.agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl/~wojcik
konsultacje: 
poniedziałek, 12:00- 14:00 (preferowane po wcześniejszym kontakcie mailowym)
Informacje dodatkowe: 

Nazywam się Robert Wójcik. Uzyskałem tytuły Mgr inż. oraz Dr inż. (z wyróżnieniem) w telekomunikacji na AGH w Krakowie, odpowiednio w 2006 i 2011 roku. Praca doktorska był zatytułowana: "Net Neutral Quality of Service Differentiation in Flow-Aware Networks". Obecnie pracuję jako Adiunkt w Katedrze Telekomunikacji AGH.
Jestem współautorem 4 publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, 1 rozdziału w książce, zgłoszenia patentowego i wielu artykułów konferencyjnych. Brałem udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych, m.in. w projektach 7. Programu Ramowego UE: SmoothIT, NoE BONE and Euro-NF. Moje obecne zainteresowania skupiają się wokół sieci zorientowanych na przepływy, zapewniania i różnicowania jakości obsługi, neutralności sieci oraz sieci nakładkowych.

Additional information: 

My name is Robert Wójcik. I received my M.Sc. and Ph.D. (with honors) degrees in telecommunications from AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland in 2006 and 2011, respectively. The Ph.D. thesis was titled: "Net Neutral Quality of Service Differentiation in Flow-Aware Networks". I work as an Assistant Professor at the Department of Telecommunications of AGH.
I am the co-author of 4 international journal papers, 2 books, 1 book chapter, a patent application and a number of conference papers. I have been involved in several international scientific projects, including: SmoothIT, NoE BONE and Euro-NF. My current research interests focus on Flow-Aware Networking, Quality of Service, Network Neutrality and Overlay networks.

Data_startu_projektu: 
November, 2012