pawlowski

pawlowski's picture
mgr inż.
Michał
Pawłowski
M.Sc.
asystent
email: 
pawlowski@kt.agh.edu.pl
Informacje dodatkowe: 

Doktorant w Katedrze Telekomuniacji. Opiekunem naukowym jest prof. Andrzej Dziech.

Additional information: 

PhD Student