lab bezprzewodowe

Laboratorium radiowo-sieciowe

składa się z czterach części.

Pierwszą część stanowi zestaw antenowy do badania charakterystyk kierunkowych podstawowych typów anten prętowych oraz anten mikropaskowych. Uzupełnieniem tego zestawu jest oprogramowanie pozwalające na symulowanie wybranych modeli anten, wyznaczanie ich podstawowych parametrów oraz modelowanie cyfrowych radiolinii horyzontowych.

Drugą częścią tego laboratorium są zestawy antenowe do odbioru cyfrowych strumieni pochodzących z satelitów geostacjonarnych, ręczne odbiorniki GPS pozwalające na wyznaczenie dokładnej lokalizacji anten oraz miernik pozwalający na pomiar i dekodowanie cyfrowych strumieni DVB-S, DVB-S2, DVB-T oraz MPEG-4. Uzupełnieniem tej części laboratorium jest oprogramowanie pozwalające na modelowanie cyfrowych łączy satelitarnych w relacjach od/do satelity i optymalizację łączy pod kątem bilansu energetycznego. 

Trzecia część laboratorium dotyczy lokalnych sieci bezprzewodowych w standardzie IEEE 802.11. W sklad tej części wchodzą zestawy punktów dostępu pochodzące od różnych dostawców, kontrolery punktów dostępu, karty sieciowe WLAN oraz oprogramowanie pozwalające na konfigurowanie urządzeń, testowanie przełączeń między punktami dostępu, testowanie wydajności sieci, testowanie zabezpieczeń oraz monitorowanie sieci bezprzewodowych.

Ostatnim elementem jest pracownia sieci komórkowych w standardzie LTE. Laboratorium składa się z pięciu małych stacji bazowych (Small cells). Trzy z nich to tzw. „Pico cells”, przeznaczone do użytku wewnątrz budynków - zbliżone rozmiarami do routera Wi-Fi. Pozostałe dwie to większe urządzenia, wyposażone w nadajniki o mocy do 5 watów. Dodatkowo w skład laboratorium wchodzą smartfony testowe LTE oraz komputery z zainstalowanym symulatorem sieci operatora. Laboratorium LTE zostało wyposażone przez firmę Nokia Solutions and Networks w ramach współpracy z AGH.

Uzupełnieniem laboratorium jest zestaw 24 komputerów klasy PC oraz sprzęt sieciowy w skład którego wchodzi 12 ruterów i 7 przełączników sieciowych firmy Cisco Systems.

Polish