Usługi dla studentów

Usługi dostępne dla studentów

Jednym z założeń wspierania rozwoju naukowego naszych studentów jest umożliwenie im korzystania z szeregu usług wspierających pozyskiwanie informacji i prowadzenie badań. 

Dlatego Katedra Telekomunikacji oferuje studentom:

  • dostęp do sieci Internet poprzez sieć WI-FI znajdującą się na terenie naszych budynków,
  • dedykowane pomieszczenia, w których studenci mogą się spotykać i wymieniać informacje, wspólnie rozwiązywać problemy i zadania,
  • dostęp do laboratoriów komputerowych w godzinach wolnych od zajęć, w których mogą prowadzić badania w oparciu o wysokiej klasy dedykowany sprzęt teleinformatyczny
  • dostęp do studenckich serwerów obliczeniowych, na których mogą oni prowadzić symulacje, testować napisane programy i aplikacje
  • serwery poczty e-mail,
  • systemy SVN, wspomagające wersjonowanie dokumentów i pracę wieloautorową,
  • serwery WWW, na których mogą tworzyć serwisy web-owe
  • oraz szerg innych technologii sprzyjającym studiowaniu

Grupa administratorów IT KT dba by, usługi te działały należycie i spełniały swoje zadanie.

 

Polish