praktyki studenckie

Praktyki Studenckie

        

Katedra Telekomunikacji AGH prowadzi od szeregu lat kształcenie inżynierów i jest zainteresowana jak najlepszym przygotowaniem do pracy młodych ludzi, którzy chcieliby pracować i rozwijać się w specjalności telekomunikacja oraz teleinformatyka.

Aby to osiągnąć, do programu studiów wprowadzono m.in. obowiązkową praktykę zawodową po 3-im roku studiów, która powinna trwać co najmniej miesiąc.

Jeśli praktyka zawodowa odbywa się poza miejscem stałego zamieszkania, studentom przysługuje miejsce w akademiku, a jeśli jest bezpłatna, także odpowiednie wynagrodzenie (dieta) z uczelni.

Wszystkie informacje dot. praktyk są dostępne w formie elektronicznej on-line.

Zachęcamy jednak studentów do poszerzania swoich praktycznych umiejętności w dłuższym okresie czasu, w różnych instytucjach i nie tylko po 3-im roku.

Wieloletnia współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi (np. TP S.A. - aktualnie Orange, Polkomtel, DGT), instytucjami działającymi w branży telekomunikacyjnej (np. Motorola, Cisco, Siemens, Alcatel-Lucent, TVP, TVN) i teleinformatycznej (np. Google, Comarch, Ericpol Telekom, DreamLab Onet) sprawia, że nasi studenci są tam chętnie przyjmowani na praktyki. Możliwości odbywania praktyki nie ograniczają się jedynie do instytucji działających w kraju, tzn. praktyki zawodowe można realizować także za granicą i szereg studentów korzysta z takich możliwości. Często, również studenci z zagranicy (np. z USA) odbywają praktyki zawodowe w Katedrze Telekomunikacji, gdzie biorą udział w pracach badawczych. 

 

Polish