KRT

Kierunki rozwoju telekomunikacji

© K. Kosek-Szott, S. Szott 2017

Prowadzący

Kalendarz konwersatoriów

Terminy konwersatoriów są uzupełniane na bieżąco.

Projekty

Projekty dotyczą najbardziej aktualnych zagadnień telekomunikacyjnych. Ich celem jest zaznajomienie z najnowszymi trendami i wyzwaniami w szeroko pojętej branży telekomunikacyjnej. Realizacja projektów powinna przyczynić się do rozwoju umiejętności analitycznego myślenia, syntezy przestudiowanego materiału oraz poprawnego wyciągania wniosków.

W przypadku każdego z projektów należy omówić charakterystykę omawianego zagadnienia oraz przedstawić przykłady użycia (jeśli istnieją) na podstawie aktualnego przeglądu literaturowego. Każdy z tematów powinien być realizowany w grupie trzyosobowej. W sprawozdaniu należy zaznaczyć za co byli odpowiedzialni członkowie grupy aby ułatwić ocenę wkładu poszczególnych osób w realizację projektu. Sprawozdanie można złożyć w języku polskim lub angielskim.

Lista przykładowych tematów

Przegląd zagadnień dotyczących kierunków rozwoju…

 1. łączności z pozyskiwaniem energii z otoczenia (ang. energy harvesting communications)
 2. zintegrowanych sieci optyczno-bezprzewodowych (ang. fiber-wireless integration)
 3. oszczędzania energii w sieciach bezprzewodowych (ang. green wireless communications)
 4. chmur obliczeniowych (ang. cloud computing)
 5. programowalnego radia (ang. software defined radio)
 6. sieci programowalnych (ang. software defined networking)
 7. komunikacji między urządzeniami (ang. device-to-device communications)
 8. sieci tworzonych pomiędzy samochodami (ang. vehicular ad-hoc networks)
 9. rozszerzeń standardu IEEE 802.11 (ang. IEEE 802.11 standard amendments)
 10. mobilnego crowdsourcingu (ang. mobile crowdsourcing)
 11. wirtualizacji sieci (ang. network virtualization)
 12. aplikacji mobilnych (ang. mobile applications)
 13. przełączeń pomiędzy rożnymi technikami sieciowymi (ang. intertechnology handovers)
 14. systemów MIMO (ang. multiple-input multiple-output systems)
 15. nanosieci (ang. nanonetworks)
 16. radia kognitywnego (ang. cognitive radio)
 17. lokalizacji urządzeń (ang. device localization)
 18. sieci optycznych (ang. optical networks)
 19. bezprzewodowej komunikacji dwukierunkowej (ang. full duplex wireless communications)
 20. sieci komórkowych 5G (ang. 5G cellular networks)

Można również zaproponować temat własny, należy go zatwierdzić u prowadzących.