Bezprzewodowe Sieci Komputerowe

Zaawansowane bezprzewodowe sieci lokalne standardu IEEE 802.11
Polish
tematyka: 
 

Bezprzewodowe sieci standardu IEEE 802.11 (a w szczególności kratowe i ad-hoc) są bardzo obiecującymi technikami dla zapewnienia dostępu do przewodowej infrastruktury sieci pakietowych przy znacznie ograniczonych kosztach. Są one szczególne przydane w przypadku obszarów lokalnych oraz miejskich o znacznym zagęszczeniu ludności.

Katedra Telekomunikacji w sposób aktywny angażuje się w zagadnienia projektowania architektur sieciowych, implementacji rozwiązań bezprzewodowych, modelowania zachowań stacji bezprzewodowych oraz przeprowadzania symulacji komputerowych sieci bezprzewodowych.

Specjalny nacisk jest położony na zagadnienia jakości obsługi QoS (Quality of Service). W szczególności rozważane są następujące zagadnienia: implementacja modułów pomiarowych pracujących w warstwie MAC (Medium Access Control) dla kart lokalnych sieci bezprzewodowych, projektowanie protokołów sygnalizacyjnych, różnicowanie ruchu na warstwie MAC (zgodne z rozszerzeniami IEEE 802.11e oraz IEEE 802.11aa), projektowanie i badanie wydajności pracy protokołów warstwy MAC, modyfikacja oprogramowania realizującego kontrolę ruchu w warstwie sieciowej, optymalizacja parametrów warstwy MAC, projektowanie systemów pomiaru ruchu w warstwie MAC, implementacja skanerów sąsiedztwa, projektowanie i analiza symulacyjna protokołów wieloprzepływnościowych, modyfikacja sterowników kart sieci WLAN (Wireless Local Area Networks) w celu dodania nowych funkcji poprawiających jakość obsługi oraz analiza wpływu stacji ukrytych, jawnych oraz źle zachowujących się na działanie sieci bezprzewodowych.

Kolejne obszary zainteresowań to autonomiczność sieci bezprzewodowych oraz ich wirtualizacja. Dodatkowo, w Katedrze Telekomunikacji prowadzone są badania poświęcone zagadnieniom związanym z najnowszymi rozszerzeniami standardu IEEE 802.11 (takimi jak IEEE 802.11aa oraz IEEE 802.11ae).

osoba kontaktowa: 
pach's picture
prof. dr hab. inż.
Andrzej R.
Pach
Prof.
profesor zwyczajny
pokój: 
D6/405
telefon: 
+48 12 6173937
email: 
pach@kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
czwartek 14:00-16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
consultations: 
Thursday, 14.00-16.00
Informacje dodatkowe: 

Andrzej R. Pach ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w r. 1975, w r. 1977 doktoryzował się na AGH, a w r. 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora otrzymał w roku 1999. Zatrudniony jest obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Tele­komunikacji AGH, której jest kierownikiem. Autor ponad 250 publikacji naukowych (w tym 6 książek) z zakresu protokołów komunikacyjnych, modelowania i analizy sieci komputerowych, sieci szerokopasmowych z integracją usług. Przebywał na stażach naukowych w CNET (Francja) i na Uniwersytecie w Katanii (Włochy). Aktywnie uczestniczył lub uczestniczy w projektach europejskich 4., 5., 6. i 7. Programu Ramowego oraz projektach COST i Eureka-Celtic. Kierował wieloma projektami badawczymi. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie Technologii dla Społeczeństwa Informacyjnego. Redaktor naczelny czasopisma Telekomunikacja Cyfrowa – Technologie i Usługi. Był redaktorem technicznym IEEE Communications Magazine (USA). Konsultant w zakresie nowoczesnej telekomunikacji. Założyciel i przewodniczący Krakow IEEE Communications Society Chapter. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w latach 2011-2014. Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki AGH. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Nauki AGH.

Additional information: 

Prof. Andrzej R. Pach received the M.Sc. degree in electrical engineering and the Ph.D. degree in telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, in 1976 and 1979, respectively, and the Ph.D.Hab. in telecommunications and computer networks from the Warsaw University of Technology in 1989. In 1979, he joined the Department of Telecommunications at the AGH University of Science and Technology, where he is currently a Professor and Chair. He spent his sabbatical leaves at CNET, France and University of Catania, Italy. He is the Vice-President of the Foundation for Progress in Telecommunications and serves as a chairman of the IEEE Communications Society Chapter in Krakow, Poland. He has been a consultant to governmental institutions and telecom operators in modern telecommunication networks. His research interests include design and performance evaluation of broadband networks, especially quality of service and network performance of access networks and wireless LANs. He has/had actively participated in COST, Eureka Celtic, and 4th, 5th, 6th, 7th FP European programs (ACTS, ESPRIT, IST, ICT, and Security). He co-authored more than 250 publications including 6 books. He served as a technical editor to IEEE Communications Magazine and is an editor-in-chief to Digital Communications - Technologies and Services. He has also been appointed as an expert in Information and Communications Technologies by the European Commission.