Komputerowe wspomaganie diagnostyki/terapii oraz zabiegów/operacji medycznych

Komputerowe wspomaganie diagnostyki/terapii oraz zabiegów/operacji medycznych
Polish
tematyka: 

W ostatnich latach komputerowe, multimedialne systemy telemedyczne i telepatologiczne nabierają coraz większego znaczenia. Wspierają one lekarzy w podejmowaniu decyzji podczas skomplikowanej diagnostyki i terapii medycznej (metodami sztucznej inteligencji) oraz pomagają w nawigacji przyrządami podczas przeróżnych zabiegów i operacji medycznych (systemy wizji komputerowej).

Ogólnym celem badań prowadzonych w tym zakresie w Katedrze Telekomunikacji jest opracowanie nowych metod i systemów do:

  1. ekstrakcji wiedzy z różnych danych medycznych (drogą ich analizy i przetwarzania),
  2. fuzji danych medycznych różnego typu (np. nagrań wideoendoskopowych, danych z tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego)
  3. precyzyjnej nawigacji przyrządami medycznymi w ciele człowieka podczas zabiegów i operacji medycznych.

W szczególności nasza działalność koncentruje się na pięciu wymienionych poniżej obszarach badawczych:

  1. analiza i przetwarzanie zapisów wideo pochodzących z endoskopii tradycyjnej oraz nowoczesnej (detekcja stanów patologicznych na podstawie cech obrazów broncho-skopowych, kolonoskopowych i gastroskopowych; kompresja i poprawa jakości obrazów transmitowanych z bezprzewodowych kapsuł gastroskopowych nowej generacji, lokalizacja położenia kapsuły gastroskopowej w przewodzie pokarmowym na podstawie cech obrazu, diagnoza ruchu strun głosowych z wykorzystaniem bardzo szybkiej wideoendoskopii),
  2. łączna segmentacja, dopasowywanie oraz wizualizacja danych medycznych, pochodzących z różnych źródeł, np. z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz wideo-endoskopii, we wspieranych komputerowo systemach nawigacyjnych oraz pozycjonujących (podczas nawigacji bronchoskopem w trakcie zabiegu biopsji przezoskrzelowej oraz podczas pozycjonowania pacjenta podczas radioterapii rakowej),
  3. wirtualna bronchoskopia i kolonoskopia,
  4. komputerowa diagnoza i terapia wad wymowy u dzieci, wykorzystująca metody automatycznego rozpoznawania fonemów,
  5. projektowanie rozproszonych, komputerowych systemów do całościowego zarządzania danymi medycznymi (tzn. akwizycji, przechowywania, transmisji, przeglądania, wyszukiwania, przetwarzania i wizualizacji).
osoba kontaktowa: 
tzielin's picture
prof. dr hab. inż.
Tomasz P.
Zieliński
Prof.
profesor zwyczajny
pokój: 
D6/408
telefon: 
+48 12 6174814
email: 
tzielin@kt.agh.edu.pl
www: 
konsultacje: 
wtorek 11:30- 12:30
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Tomasz P. Zieliński uzyskał stopień mgr inż. z elektroniki, dr habilitowanego z elektrotechniki i tytuł naukowy profesora z telekomunikacji odpowiednio w latach 1982, 1996 i 2003. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1989 roku w Instytucie Cybernetyki Technicznej i Robotów Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. Od 1982 roku do 2006 roku pracował na AGH w Katedrze Metrologii, kolejno jako asystent (1982), adiunkt (1989) i profesor nadzwyczajny (2000). Od 2006 roku pracuje w Katedrze Telekomunikacji na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych (artykuły w czasopismach i referaty w materiałach konferencyjnych). Jest autorem trzech monografii: „Reprezentacje sygnałów niestacjonarnych typu czas-częstotliwość i czas-skala” (AGH, 1996), „Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów” (AGH, 2002, 2004) i „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów: Od teorii do zastosowań” (WKŁ, 2005, 2007, 2009). Kierował ponad 10 polskimi projektami badawczymi oraz aktywnie uczestniczył w kilku programach międzynarodowych, m.in. „ECSON Engineering and Computational Science for Oncology Network” (Anglia), „VECTOR Versatile Endoscopic Capsule for gastrointestinal TumOr Recognition and therapy” (FP6 EC), „Efficacy of Laryngeal High-Speed Video-endoscopy” (NIH, USA). Jego zainteresowania naukowe obejmują zaawansowane zastosowania metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach telekomunikacyjnych i biomedycznych, w szczególności łączną czasowo-częstotliwościową analizę sygnałów. Jest członkiem IEEE.

Additional information: 

Tomasz P. Zielinski received the M.S. degree in electronics, the D.Sc. degree (habilitation) in electrical engineering and the the scientific Professor title in telecommunications from the AGH University of Science and Technology (AGH-UST), Kraków, Poland, in 1982, 1996 and 2003, respectively, and the Ph.D. degree in electrical engineering from the Institute of Engineering Cybernetics and Robotics of Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, in 1988. Since 1982 he has been working at the Department of Instrumentation & Measurement AGH-UST as a Research & Teaching Assistant (1982), Associate (1989), Assistant Professor (1996) and Associate Professor (2000). In 2006 he joined the Department of Telecommunications, AGH-UST as a Full Professor. He has authored and co-authored more than 150 scientific journal and conference papers. He is also the author of three monographs (all in Polish): Time-Frequency and Time-Scale Representations of Non-stationary Signals (1996), From Theory to Digital Signal Processing (2002, 2004) and Digital Signal Processing: From Theory to Applications (2005, 2007, 2009). He has been a supervisor of more than 10 Polish research projects and actively participated in a few international programs (EPSR Council UK, ECSON: Engineering and Computational Science for Oncology Network; VECTOR EC FP6: Versatile Endoscopic Capsule for gastrointestinal TumOr Recognition and therapy; NIH, USA: “Efficacy of Laryngeal High-Speed Video-endoscopy”). His research interests include advanced digital signal processing in telecommunication and biomedical systems, especially time-frequency signal analysis. He is an IEEE member.