Internet Rzeczy – IoT (Internet of Things)

Internet Rzeczy – IoT (Internet of Things)
Polish
tematyka: 

Grupa badawcza IoT, której przewodniczy dr hab. inż. Marek Natkaniec, prowadzi prace związane z problemami gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych w tzw. Internecie Rzeczy - IoT (Internet of Things).
Ogólnym celem badań prowadzonych w tym zakresie w Katedrze Telekomunikacji jest:

 • Opracowanie kompleksowych architektur zaawansowanych systemów składających się na rozwiązania Internetu Rzeczy.
 • Budowa specjalizowanych urządzeń końcowych IoT (tzw. czujników) potrafiących nadawać i odbierać dane przesyłane z/do sieci Internetu Rzeczy.
 • Analiza i optymalizacja pracy bezprzewodowych sieci teleinformatycznych stosowanych do przesyłania danych w Internecie Rzeczy (Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Z-WAVE, ZigBee, 6LoWPAN, LoRaWAN).
 • Budowa samoorganizujących się bram wyjściowych (agregatorów) dla urządzeń IoT pracujących z użyciem różnych technologii bezprzewodowych.
 • Opracowanie algorytmów służących do przekazywania informacji z/do urządzeń i przetwarzania gromadzonych danych.
 • Opracowanie algorytmów i przygotowanie aplikacji służących do prognozowania awarii, optymalizacji eksploatacji i planowania zasobów na podstawie danych gromadzonych z IoT.
 • Realizację koncepcji budowy rozwiązań konsumenckich wykorzystywany w systemach automatyki budynkowej tzw. Smart Home.
 • Tworzenie rozwiązań dla inteligentnych miast (Smart Cities), inteligentnego przemysłu (Smart Factory), inteligentnej produkcji (Smart Production), inteligentnego środowiska (Smart Environment), inteligentnego transportu (Smart Transport), inteligentnej energii (Smart Grid), inteligentnego zdrowia (Smart Health) oraz inteligentnego życia (Smart Life).
 • Projektowanie i analiza protokołów komunikacyjnych dla bezprzewodowych sieci teleinformatycznych w zastosowania IoT
 • Integracja i tworzenie aplikacji z użyciem beaconów dla Internetu Rzeczy.
 • Zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa dla rozwiązań IoT (m.in. ochrona danych użytkownika, adresu IP, wykrywanie i blokowanie ataków na urządzenia i sieć IoT)
 • Agregacja czujników oraz wirtualizacja zasobów udostępnianych przez czujniki.
 • Optymalizacja działania czujników i protokołów w celu ograniczenia zużycia energii dla urządzeń pracujących w oparciu o zasilanie bateryjne.
 • Współpraca aplikacji IoT z usługami oferowanymi przez chmury (Cloud Services).
osoba kontaktowa: 
natkanie's picture
dr hab. inż.
Marek
Natkaniec
Ph.D.Hab.
profesor AGH
pokój: 
B9/202
telefon: 
+48 12 6173638
email: 
natkanie(at)kt(dot)agh(dot)edu(dot)pl
www: 
http://www.kt.agh.edu.pl/~natkanie
konsultacje: 
czwartek 14:00- 15:00
consultations: 
Thursday, 14.00 - 15.00
Informacje dodatkowe: 

Marek Natkaniec otrzymał tytuł magistra inżyniera w r. 1997 oraz stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja w r. 2002 na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W r. 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego zainteresowania są związane z sieciami bezprzewodowymi i w szczególności obejmują: lokalne sieci bezprzewodowe, projektowanie protokołów komunikacyjnych, zagadnienia jakości obsługi, a także modelowanie oraz analizę wydajności pracy sieci teleinformatycznych. Pracował jako członek komitetu programowego wielu konferencji międzynarodowych. Jest także recenzentem w czasopismach i konferencjach międzynarodowych. Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: MOCOMTEL, PRO-ACCESS, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE i RESCUE. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów dla przemysłu. Jest zaangażowany w proces standaryzacji architektury GANA dla ETSI. Pracuje jako ekspert oraz konsultant w dziedzinie  sieci bezprzewodowych dla operatorów telekomunikacyjnych. Jest także członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Telekomunikacja Cyfrowa: Technologie i Usługi. Od roku 2005 jest opiekunem studenckiego koła naukowego „Telephoners”. Posiada status członka seniora IEEE. Jest współautorem sześciu książek oraz ponad stu publikacji naukowych.

Additional information: 

Marek Natkaniec received the M.Sc., Ph.D., and Ph.D.Hab. degrees in telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 1997, 2002, and 2013 respectively. In 1997 he joined AGH University of Science and Technology as a researcher. Now, he works as an assistant professor at the Department of Telecommunications. His general research interests are in wireless networks. Particular topics include wireless LANs, protocol design, modeling and performance evaluation of communication networks, quality of service, and cooperation of networks. He has served as a Technical Program Committee member in many international conferences. He is a reviewer for international journals and conferences. He has actively participated in several European projects (MOCOMTEL, PRO-ACCESS, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE, RESCUE) as well as grants supported by the Ministry of Science and Higher Education. He is involved in standardization activities for ETSI. He serves as an expert and a consultant to telecom operators in the area of wireless networks. He is a member of the Editorial Board of Digital Communications - Technologies and Services journal. Since 2005 he is advisor of the students' scientific circle "Telephoners". He is a senior member of IEEE. Marek Natkaniec has co-authored six books and over 100 research papers.