Inteligentny Monitoring i Multimedia

Inteligentny Monitoring i Multimedia
Polish
tematyka: 

Grupa badawcza kierowana przez prof. Andrzeja Dziecha zajmuje się badaniami związanymi z systemami bezpieczeństwa, inteligentnego monitoringu, przetwarzania treści multimedialnych oraz ochrony danych cyfrowych.
Szczególnie znaczący dla badań na rzecz rozwoju społeczeństwa był projekt INDECT (Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment). Projekt ten realizowany w latach 2009-2015 wygrał konkurs Unii Europejskiej w 7 Programie Ramowym w zakresie systemów bezpieczeństwa dla obywateli. Był to największy projekt w Unii Europejskiej kierowany przez pracownika Wyższej Uczelni o budżecie 15 mln Euro (w tym- co jest wyjątkiem- 65% budżetu przypadło Polsce). W projekcie brało udział 17 europejskich partnerów, w tym 11 czołowych uczelni europejskich.
W wyniku projektu powstało wiele innowacyjnych rozwiązań w skali światowej w zakresie automatycznego wykrywania zagrożeń i ochrony informacji dla bezpieczeństwa obywateli. Wyniki tego projektu zyskały wysoką ocenę ekspertów. Zostały one opublikowane w ponad 450 wartościowych publikacjach naukowych. Wiele prototypów opracowanych przez zespół Prof. Dziecha w tym projekcie zyskało najwyższe wyróżnienia w prestiżowych międzynarodowych targach i na wystawach innowacji. Niektóre rozwiązania znalazły także praktyczne zastosowania we wspomaganiu prac  jednostek policji europejskich. Badania prowadzone w Projekcie INDECT wniosły istotny wkład w rozwój społeczeństwa w zakresie opracowania nowych, innowacyjnych metod zapewniających bezpieczeństwo obywateli i ochronę ich prywatności. Dotyczy to między innymi aspektów wzrostu bezpieczeństwa obywateli, i ochrony ich prywatności w mediach cyfrowych (Projekt INDECT), usprawnienia ruchu drogowego i bezpieczeństwa w miastach (Projekt INSIGMA), usprawnienia komunikacji dla osób niewidomych (Projekt TAPAS).
Badania prowadzone przez zespół w znaczący sposób prowadzą do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i efektywnego wykorzystania technologii informatycznych dla usprawnienia życia i bezpieczeństwa obywateli.
Wiele rozwiązań będących wynikiem prowadzonych przez zespół badań naukowych zyskało międzynarodowe uznanie w postaci prestiżowych wyróżnień i nagród (w tym 6 złotych medali) na międzynarodowych targach i wystawach innowacji. Osiągnięcia zespołu znalazły także uznanie w postaci miedzy innymi:
a)      uhonorowania prof. Dziecha tytułem Gwiazdy 7. Programy Ramowego Unii Europejskiej za zwycięstwo w konkursie na najaktywniejszego uczestnika 7. Programu Ramowego.
b)      Złotego Medalu Stowarzyszenia Wynalazców Francji.
c)       Honorowego tytułu Ambasador Kongresów Polskich.
d)      Medalu Diamentowy Lider Bezpieczeństwa Państwa 2015.
e)      Nagrody „Symbol Innowacji” gazety Monitor Rynkowy i Rzeczpospolitej 2013.
f)       Nagrody „Innowacje Roku 2014” gazety Forum Biznesu,
g)      Srebrny Medal za prototyp INPROT na Targach Wynalazczości, Taiwan.
Od wielu lat zespół jest organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych MCSS-Multimedia Communications, Services and Security

uczestniczy w projektach: 
osoba kontaktowa: 
dziech's picture
prof. dr hab. inż.
Andrzej
Dziech
Prof.
profesor zwyczajny
pokój: 
D6/412
telefon: 
+48 12 6172616
email: 
dziech@kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
wtorek 16:00- 17:00
consultations: 
by appointment
Informacje dodatkowe: 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech - tytuł mgr inż. w zakresie elektroniki i telekomunikacji oraz stopień dr inż. w zakresie telekomunikacji uzyskał w Instytucie Elektroniki w St. Petersburgu odpowiednio w roku 1970 i 1973. Stopień dr hab. w dziedzinie telekomunikacji otrzymał w 1978 r. w Politechnice Poznańskiej. Od 1986 r. jest profesorem tytularnym. Jego działalność naukowa obejmuje takie dziedziny jak: telekomunikacja cyfrowa, kodowanie, teoria informacji i sygnałów, przetwarzanie sygnałów i obrazów, kompresja danych, sygnały i recesy losowe. Pracował w wielu zagranicznych uniwersytetach ostatnio w latach 2001-2003 zatrudniony był jako visiting profesor na Uniwersytecie w Wuppertalu w Niemczech. Jest autorem lub współautorem ponad 180 publikacji i 5 książek. Wypromował 18 doktorów nauk technicznych. Otrzymał 4 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest koordynatorem projektu 7. Programu Ramowego INDECT.

Additional information: 

Professor Andrzej Dziech, Ph.D. Hab. - received his M.Sc. and Ph.D in telecommunications from the Electro-technical Institute in Leningrad, Faculty of Automation and Computer Science, in 1970 and 1973. He received postdoctoral degree in engineering, Science Tech, from the Poznan University of Technology, Faculty of Electrical Engineering in 1978. He is full professor from 1986. His fields of interest are related to digital communication, image and data processing, data compression, information and coding theory, random signals, computer communications networks and signal processing. He has worked in number of foreign universities, most recently in 2001-2003 he worked as a visiting professor at the University of Wuppertal in Germany. He co-authored 180 publications including 5 books. He promoted 18 Ph.D. students and approx. 100 M.Sc. He was awarded 4 times by Ministry of Education of Poland for his research achievements. He serves as a co-ordinator of FP7 project INDECT.