Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Katedry Telekomunikacji

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem i umożliwiają nabycie wykształcenia specjalistycznego z zakresu telekomunikacji. Natomiast osoby, które ukończyły studia o profilu telekomunikacyjnym, mogą podnieść i uzupełnić swoje kwalifikacje.

Program studiów obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • Telefonia cyfrowa i cyfrowe systemy komutacyjne.
  • Urządzenia dla zintegrowanej sieci telekomunikacyjnej ISDN.
  • Nowe techniki sieciowe, architektury i protokoły komunikacyjne w sieciach dostępu abonenckiego.
  • Architektury sieciowe i usługi w systemach radiokomunikacyjnych o strukturze komórkowej.
  • Bezprzewodowe sieci komputerowe.
  • Sieci szerokopasmowe.
  • Protokoły sieciowe i transportowe dla nowej generacji sieci Internet i szybkich sieci korporacyjnych oraz nowoczesne sieci IP.
  • Bezpieczeństwo w sieciach teleinformatycznych.
  • Techniki i narzędzia realizacji usług w systemach multimedialnych.
  • Ewolucja systemu WWW.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów zajmujących się projektowaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych systemów i usług telekomunikacyjnych.

Zajęcia na studiach są prowadzone przez trzy semestry w systemie cotygodniowych zjazdów w soboty i niedziele w Katedrze Telekomunikacji, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie.

Program czternastej edycji studiów obejmuje 217 godzin wykładów i 135 godziny ćwiczeń laboratoryjnych, czyli łącznie 352 godziny zajęć. W czasie trwania studiów słuchacze mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Głównej AGH.

Do ukończenia studiów wymagane jest zdanie egzaminów z 4 wybranych przedmiotów i złożenie pracy końcowej, napisanej pod kierunkiem pracownika naukowo-dydaktycznego AGH. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie nowoczesnych sieci i usług telekomunikacyjnych, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Więcej iformacji znajdą Państwo tutaj: 

http://nsiut.kt.agh.edu.pl

Undefined