PROACTIVE

Polish
2012-05-01 12:00
Katedra Telekomunikacji w projekcie PROACTIVE

Katedra Telekomunikacji rozpoczęła pracę w projekcie 7. Programu Ramowego PROACTIVE (PRedictive reasOning and multi-source fusion empowering AntiCipation of attacks and Terrorist actions In Urban EnVironmEnts).

Projekt ma trwać 3 lata, a jego rezultatem ma być  zbudowanie prototypu systemu, przyjaznego dla społeczeństwa, który na podstawie informacji z różnych typów czujników i bazy wiedzy o zagrożeniach, będzie w stanie przewidywać zagrożenia terrorystyczne w środowisku miejskim. Projekt współtworzy 10 partnerów z różnych krajów europejskich.