SmartenIT

Polish
2012-11-09 00:15
Projekt 7. PR SmartenIT

W dniu 1 listopada 2012 oficjalnie rozpoczął pracę projekt SmartenIT (Socially-aware Management of New Overlay Application Traffic combined with Energy Efficiency in the Internet).
Projekt jest finansowany w ramach 7.  Programu Ramowego UE. Katedra Telekomunikacji AGH jest jednym z dziesięciu partnerów realizujących projekt.
W dniach 12-14.11.2012 odbędzie się w Zurichu pierwsze spotkanie robocze projektu.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie: http://kt.agh.edu.pl/pl/projekt/424