ASTYANAX

Polish
2012-12-13 14:45
Projekt EDA ASTYANAX

W dniu 13 grudnia 2012 został podpisany kontrakt i odbyło się pierwsze spotkanie projektu ASTYANAX (Aircraft fuSelage crack moniToring sYstem And progNosis through on-boArd eXpert sensor network).
Projekt jest finansowany przez European Defense Agency (EDA). Katedra Telekomunikacji AGH jest jednym z siedmiu partnerów realizujących projekt.
Więcej informacji można uzyskać na stronie:

http://www.eda.europa.eu/info-hub/news/2012/12/13/eda-kicks-off-aircraft-structural-health-monitoring-project