Trójka laureatów programu „Iuventus Plus”

Polish
2013-04-03 08:30
Trójka młodych naukowców z Katedry Telekmunikacji uzyskała finansowanie swoich projektów w ramach programu „Iuventus Plus”

Wśród 181 projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się następujące projekty z Katedry Telekomunikacji:
 
dr inż. Katarzyna Anna Kosek-Szott - Poprawa wydajności sieci WiFi w specjalnych domowych zastosowaniach

dr inż. Piotr Artur Chołda - Projektowanie niezawodnych sieci telekomunikacyjnych w oparciu o zarządzanie ryzykiem

dr inż. Robert Wójcik - Zapewnianie sprawiedliwego dostępu do zasobów w sieciach zorientowanych na przepływy

Do konkursu zostały zgłoszone projekty prowadzone przez młodych naukowców, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35 roku życia, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w wiodących światowych czasopismach, ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH).