IEEE Communication Surveys & Tutorials

Polish
2013-05-06 15:15
Dwa artykuły pracowników w najwyżej punktowanym czasopiśmie

W kwietniowym numerze czasopisma IEEE Communications Suryves & Tutorials ukazły się dwa artykuły autorstwa pracowników Katedry Telekomunikacji.
"A Survey of Medium Access Mechanisms for Providing QoS in Ad-Hoc Networks", Marek Natkaniec, Katarzyna Kosek-Szott, Szymon Szott, Giuseppe Bianchi
"A Survey of Group Key Distribution Schemes With Self-Healing Property", Tomasz Rams, Piotr Pacyna
Jest to czasopimo o najwyższym IF równym 6,311 w dyscyplinie "telekomunikacja", a na liście A czasopism MNiSW posiada 50 punktów.