Rada Młodych Naukowców w nowym składzie

Polish
2013-06-10 22:00
dr inż. Jerzy Domżał Członkiem Rady Młodych Naukowców

Od tego roku kadencja Rady Młodych Naukowców będzie trwać dwa lata. Spośród 300 zgłoszeń wybrano 18 członków Rady reprezentujących różne obszary nauk. Są wśród nich pracownicy uczelni, instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk z całej Polski.

Członkowie nowej RMN mają bogate doświadczenie międzynarodowe i są recenzentami w polskich i zagranicznych czasopismach. Wielu z nich to zdobywcy stypendiów MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, laureaci programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, grantobiorcy NCN i NCBR, a także posiadacze patentów.

Członkien RMM został m.in. dr inż. Jerzy Domzał z Katedry Telekomunikacji AGH.