"Kryształki Doctusa" dla doktorantów Katedry Telekomunikacji

Polish
2014-05-28 23:00
Nagrody dla Stypendystów Doctusa - Dawida Juszki i Andrzeja Matiolańskiego

Dnia 19 maja 2014r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie „Kryształków Doctusa” najlepszym stypendystom kończącym udział w projekcie „Doctus- Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów”.  Wydarzenie zorganizowane było w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2014. Wśród wyróżnionych znalazło się 4 naukowców Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji: Dawid Juszka (promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir, Katedra Telekomunikacji), Andrzej Matiolański (promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech, Katedra Telekomunikacji), Michał Wrzeszcz (promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski, Katedra Informatyki), Kornel Skałkowski (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, Katedra Informatyki). Pan Dawid Juszka zdobył największą liczbę punktów spośród wszystkich wyróżnionych stypendystów.
W sumie w spotkaniu udział wzięło blisko 200 osób. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę, na której pokazany został dorobek naukowy 104 stypendystów Doctusa kończących w tym roku udział w projekcie. Większość prezentowanych podczas wystawy prac to innowacyjne badania, sprzyjające rozwojowi Małopolski, z których część jest już wdrażana w praktyce.