Rozpoczęcie projektu H2020 SCISSOR

Polish
2015-01-01 00:15
Rozpoczęcie projektu H2020 SCISSOR

W dniu 1 stycznia 2015 oficjalnie rozpoczął się projekt SCISSOR (security in trusted SCADA and smart-grids).
Projekt jest finansowany w ramach Programu Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”. Katedra Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest jednym z dziewięciu partnerów realizujących projekt.
 
Projekt SCISSOR proponuje nową strukturę monitorowania bezpieczeństwa systemów SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition).
 
Grupa badawcza pod kierunkiem Prof. Andrzeja Dziecha, zajmująca się tematyką przetwarzania danych, inteligentnym monitoringiem i multimediami, koordynuje zadania poświęcone technikom i rozwiązaniom dla monitoringu.
Zespół będzie projektował i implementował następujące elementy:
 
·                     Mechanizmy pozyskiwania i przesyłania danych wideo z wielu typów kamer (CCTV, kamery na podczerwień);
·                     Automatyczne rozpoznawanie obiektów, ich pozycji oraz cech;
·                     System Analizy Zdarzeń – opracowanie wymagań oraz metod analizy danych i podejmowania decyzji w odniesieniu do integracji informacji pochodzących z wielu źródeł;
·                     Ochrona prywatności podczas przetwarzania i transmisji przy pomocy cyfrowych znaków wodnych
·                     System Analizy Zdarzeń – integracja algorytmów, realizacja i ocena modułu do generowania danych do wizualizacji i podejmowania decyzji;
·                     Zintegrowany system dla przetwarzania i przechowywania danych.
 
Zespół AGH będzie również zaangażowany w inne działania takie jak:
·                     Sterowanie i monitorowanie wybranych fragmentów systemu;
·                     Walidacja i demonstracja na zaawansowanej platformie SCADA w warunkach rzeczywistych.
Prace zespołu badawczego AGH mają znaczący potencjał zastosowań praktycznych, co pozwoli na zintensyfikowanie współpracy z przemysłem.