Czasopismo Digital Signal Processing

Polish
2015-04-13 09:45

Mikołaj Leszczuk i Paweł Korus zostali zaproszeni do zespołu redakcyjnego (editorial board) czasopisma Digital Signal Processing wydawnictwa Elsevier.