Czasopismo International Journal of E-Health and Medical Communications (IJEHMC)

Polish
2016-05-24 23:15
Czasopismo International Journal of E-Health and Medical Communications (IJEHMC)

Mikołaj Leszczuk został zaproszony do zespołu redakcyjnego (editorial board) czasopisma International Journal of E-Health and Medical Communications (IJEHMC) wydawnictwa IGI Global.