Sympozjum XXX-lecia Katedry Telekomunikacji

Polish
2016-12-21 23:30
Sympozjum XXX-lecia Katedry Telekomunikacji

W dniu 14.12.2016 odbyło się Sympozjum XXX-lecia Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Katedra Telekomunikacji stanowi ważny ośrodek kształcenia i badań naukowych w dziedzinie technik telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci i usług. Została założona w 1986 roku przez profesora Antoniego Pacha. Obecnie zatrudnienie znajduje tu ponad 50 osób, w tym 5 profesorów tytularnych oraz  pracownicy naukowo-dydaktyczni, którzy kształcą studentów w ramach kierunków Teleinformatyka oraz Elektronika i Telekomunikacja. Przedstawiono historię rozwoju Katedry i  zdjęcia dokumentalne. Sympozjum zakończyło się quizem z wiedzy o Katedrze oraz opowieściami o ciekawych i śmiesznych wydarzeniach z udziałem pracowników. Atmosfera była znakomita.