Obraz na żywo z budowy nowego budynku Katedry Telekomunikacji

Polish
2017-07-18 16:15
Obraz na żywo z budowy nowego budynku Katedry Telekomunikacji

Obraz na żywo z budowy naszego nowego budynku jest dostępny pod adresem: http://149.156.203.211/
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym stanem prac.