Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Polish
2017-04-19 16:45
Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział IET realizuje projekt: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”
Cele projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji 78 pracowników dydaktycznych Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIET) Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie w zakresie  prowadzenia  dydaktyki w j. angielskim, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz stosowania innowacyjnych metod dyd. w procesie kształcenia.
Planowane efekty:
Podniesienie kompetencji  kadry dydaktycznej WIEiT w następujących obszarach:

  • prowadzenia dydaktyki w j. angielskim
  • zarzadzania informacją
  • poprawy umiejętności dydaktycznych w zakresie stosowania nowych metod dydaktycznych

 
Wartość projektu wynosi : 481 390,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 405 715,49 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Okres realizacji projektu:  od 3 kwietnia 2016 r. – 30 marca 2018 r.