Noc naukowców w Katedrze Telekomunikacji

Polish
2017-09-29 21:00
Noc naukowców w Katedrze Telekomunikacji

W ramach Małopolskiej Nocy Naukowców w Katedrze Telekomunikacji AGH uczestnicy mogli poczuć ducha nauki na wykładzie prowadzonym przez dr hab. inż. Katarzynę Kosek-Szott. Wykład dotyczył zagadnień związanych z koncepcją Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT). Podczas wykładu omówiono podstawowe funkcjonalności i główne zastosowania IoT. Przedstawiono też wyzwania stojące przed IoT związane z jego bezpieczeństwem. Po udostępnionym Laboratorium Multimedialnym oprowadzał dr inż. Andrzej Matiolański, uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat algorytmów przetwarzania i analizy obrazu oraz samemu je przetestować. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra na wirtualnym instrumencie muzycznym oraz interaktywna demonstracja dla dzieci.