Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2018

Polish
2018-02-17 18:30
Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2018

Zapraszamy Absolwentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową!

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Polską Sekcją IEEE, która jest Organizatorem Głównym oraz Patronem Konkursu.

Miło nam poinformować, że Fundatorem nagród jest firma Intel, a jej przedstawiciele są członkami Komisji Konkursowej.

Firma Intel ufundowała dwie nagrody równorzędne:

Ponadto firma Intel zapewnia wybranym uczestnikom Konkursu tzw. „szybką ścieżkę” aplikowania do programu 3-miesięcznych staży letnich bądź na ofertę pracy (opcja jest ważna przez 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu i zależna od aktualnych ofert staży i pracy). W przypadku stażu wymagane jest posiadanie statusu studenta.
 
W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I i II stopnia studiów technicznych na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Teleinformatyka, którzy obronili prace dyplomowe w terminie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.
 
Zgodnie z regulaminem, w Konkursie mogą wziąć prace dyplomowe ocenione przez recenzentów na ocenę bardzo dobrą.
 
Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 12:00, wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami na adres email: borylo.at.agh.edu.pl
 
Lista wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się w Regulaminie, a wersje edytowalne niektórych z nich dostępne są u Promotorów i Koordynatora Konkursu.

Zapraszamy naszych Absolwentów do udziału w tym prestiżowym Konkursie!
Wyniki konkursu poznamy już w marcu!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu Panem dr. inż. Piotrem Boryło, email: borylo.at.agh.edu.pl

 

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.