Nagrody Premiera RP dla pracowników Katedry Telekomunikacji

Polish
2018-07-15 20:00
Nagrody Premiera RP dla pracowników Katedry Telekomunikacji

Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz rozprawy habilitacyjne i doktorskie. Wśród laureatów znalazł się zespół naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej.
II nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne otrzymał prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji wraz z zespołem w składzie: prof. dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski, dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. nadzw., dr hab. inż. Mikołaj Lesczuk oraz mgr inż. Jan Derkacz za projekt o nazwie „Integralny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim INDECT”. Wyniki prowadzonych przez badaczy z AGH prac mają ogromne znaczenie praktyczne, szczególnie w zakresie technik i opracowań wspomagających bezpieczeństwo publiczne, w tym przeciwdziałanie czynom kryminalnym.
Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 r. Przyznawane są za dorobek naukowy, osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne lub artystyczne oraz za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, a także wyróżnione rozprawy doktorskie.
W tym roku nagrody przyznano 44 laureatom wybranych na zasadach konkursu przez specjalny zespół ds. nagród, któremu przewodniczył prof. dr. hab. Stanisław Mikołajczak.
 
Źródła:
https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/nagrody-premiera-rp-dla-...
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983...