Lip Sync - nowy projekt w Katedrze Telekomunikacji

Polish
2018-08-07 13:15
Lip Sync - nowy projekt w Katedrze Telekomunikacji

Miło jest nam zakomunikować, że dr hab. inż. Mikołajowi Leszczukowi i dr inż. Lucjanowi Janowskiego udało się uzyskać nowy projekt w ramach Inkubatora Innowacyjności+.

 

Tytuł projektu: Indykator Jakości - Lip Sync

 

Krótki opis projektu:

Jednym z problemów w przesyłaniu sygnału wideo jest synchronizacja dźwięku i obrazu. Brak synchronizacji silnie wpływa na jakość postrzeganą przez odbiorców systemu, dlatego dla dostawcy treści jest bardzo istotnym szybkie wykrycie takiego zniekształcenia. Obecnie na rynku praktycznie nie ma automatycznych systemów wykrywających problem synchronizacji obrazu i dźwięku. We wstępnych badaniach prowadzonych w Katedrze Telekomunikacji został opracowany algorytm wykrywający to zniekształcenie. Obecnie chcemy przetestować ten algorytm w realiach biznesowych. Dlatego, planowane jest przygotowanie do wdrożenia indykatora jakości dotyczącego zniekształcenia audio-wizualnego typu lip sync (opóźnienie audio-wizualne), pracującego w warunkach poza-laboratoryjnych.

 

Gratulujemy sukcesu zespołowi Quality of Experience (QoE).