Noc Naukowców w Katedrze Telekomunikacji

Polish
2018-09-28 20:00
Noc Naukowców w Katedrze Telekomunikacji

Jak co roku Katedra Telekomunikacji uczestniczyła w Nocy Naukowców organizowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie zajęć prowadzonych przez dr inż. Jarka Bułata przedstawiona została koncepcja tzw. radia programowalnego. Omówiono wady oraz zalety tego podejścia wraz z przykładami zastosowań. Pokaz obejmował rejestrację i wizualizację różnego rodzaj sygnałów radiowych za pomocą szeroko dostępnego oraz taniego odbiornika rtl2832. Prezentację zakończył przykład cyfrowej transmisji danych w paśmie akustycznym. Po laboratorium multimedialnym oprowadzał dr inż. Andrzej Matiolański. Uczestnikom zaprezentowano kilka przykładowych aplikacji algorytmów, które analizują obraz z kamer. Prowadzący wyjaśnił zasady działania algorytmów, ich możliwości oraz ograniczenia. Druga część spotkania została poświęcona na interaktywną demonstrację rozwiązań opartych o przetwarzanie obrazu oraz demonstrację działania kamer termowizyjnych.