Ocena "wyróżniająca" dla kierunku Teleinformatyka

Polish
2019-02-06 16:30
Ocena "wyróżniająca" dla kierunku Teleinformatyka

Z przyjemnością informujemy, że kierunek Teleinformatyka prowadzony przez Katedrę Telekomunikacji AGH, otrzymał od Polskiej Komisji Akredytacyjnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia najwyższą możliwą ocenę ‘wyróżniającą’ za realizowaną jakość kształcenia. Warto dodać, że Komisja przyznała ocenę ‘wyróżniającą’ aż w 87,5% wszystkich kryteriów oceny programowej.