Motorola Solutions Foundation

Polish
2019-02-28 13:45
Grand od Motorola Solutions Foundation

Katedra Telekomunikacji (KT) Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie ogłasza, iż otrzymała dotację w wysokości 40.000 USD od Motorola Solutions Foundation (MSF), charytatywnego ramienia Motorola Solutions, Inc. Dzięki dotacji Katedra zwiększy możliwości edukacyjne swoich kursów w dziedzinie symulacyjnej analizy wydajności gęstych sieci LTE oraz Wi-Fi. Fundacja MSF każdego roku przyznaje dotacje organizacjom takim jak AGH, które wspierają programy bezpieczeństwa publicznego oraz inicjatywy edukacyjne w zakresie technologii i inżynierii.
„Finansowanie uzyskane od MSF pomoże naszej Katedrze lepiej kształcić naszych studentów w zakresie analizy wydajności sieci bezprzewodowych” - mówi dr hab. inż. Marek Natkaniec, kierownik KT. Wraz ze wzrostem liczby urządzeń mobilnych (użytkowników końcowych) bezprzewodowe sieci dostępowe nowej generacji będą musiały zostać gęściej rozmieszczone, aby poradzić sobie z pojawiającym się problemem malejącej pojemności sieci. Oznacza to mniejsze komórki oraz współistnienie nakładających się komórek wraz ze wzrostem urządzeń klienckich. Konieczne staje się kształcenie przyszłych absolwentów kierunków ICT w tych obszarach. Narzędzia symulacyjne stanowią idealny poligon doświadczalny do analizy sieci LTE i Wi-Fi składających się z gęstych stacji bazowych (punktów dostępowych) obsługujących dziesiątki, a nawet setki użytkowników. „Finansowanie zapewnione przez Motorola Solutions Foundation pozwoli nam zapewnić studentom moc obliczeniową niezbędną do analizowania tak gęstych sieci”, dodaje dr Natkaniec.
W tym roku dotacje Motorola Solutions Foundation będą wspierać programy, które pomagają ponad 3 milion studentom, nauczycielom, ratownikom i członkom społeczności na całym świecie. MSF kładzie szczególny nacisk na udzielanie dotacji na programy, które mają wpływ na słabo reprezentowane populacje, w tym na kobiety, mniejszości, osoby niepełnosprawne, weteranów i innych. „Motorola Solutions Foundation ma zaszczyt wspierać działalność AGH w Krakowie” - powiedział Matt Blakely, dyrektor wykonawczy Motorola Solutions Foundation. “Wierzymy w organizacje, które wspierają innowacje, budują partnerstwa i napędzają zmiany, i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy częścią pozytywnego wpływu, jaki wywierają one na społeczności”.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat programu grantów Motorola Solutions Foundation, odwiedź: www.motorolasolutions.com/foundation
Motorola Solutions Foundation to charytatywne i filantropijne ramię firmy Motorola Solutions. Dzięki pracownikom zlokalizowanym na całym świecie Motorola Solutions stara się przynosić korzyści społeczności, w których działa. Fundacja osiąga to poprzez dotacje strategiczne, tworzenie silnych partnerstw społecznych i wspieranie innowacji. Fundacja Motorola Solutions koncentruje swoje finansowanie na obszarach bezpieczeństwa publicznego, pomocy w przypadku katastrof, programach pracowniczych i edukacji, zwłaszcza w nauce, technologii, inżynierii i matematyce.