Konsultacje dla studentów

Polish
2020-04-22 14:15
Konsultacje dla studentów

Od dnia dzisiejszego (22.04.2020), do zakończenia semestru letniego, konsultacje dla studentów będą odbywały się zdalnie według wykazu z załącznika. W załączniku wskazano również preferowany kanał do kontaktu z danym pracownikiem. Dodatkowo, aktualne dni oraz godziny konsultacji zostały podane w zakładce pracownicy.