SONATA Future WIFI

Źródło finansowania projektu: 
2012 - 2016
SONATA
Analiza możliwości użycia lokalnych sieci bezprzewodowych standardu IEEE 802.11 w Internecie Przyszłości
Polish

Przewiduje się, że lokalne sieci bezprzewodowe (Wireless Local Area Networks, WLAN) oparte na standardzie IEEE 802.11 będą odgrywały znaczącą rolę w Internecie Przyszłości. Terminem Internet Przyszłości określa się badania naukowców mające na celu poprawę działania przyszłych sieci poprzez wyeliminowanie ograniczeń wprowadzanychprzez współczesne techniki sieciowe. Idea Internetu Przyszłości była szeroko dyskutowana w ostatnich latach i jest obecnie w sferze zainteresowań zarówno środowiska naukowego jak i przemysłu. Istnieją dwie odrębne drogi do zapewnienia Internetu Przyszłości – rozwijanie obecnych sieci oraz proponowanie zupełnie nowych rozwiązań.
 
W niniejszym projekcie przewidziane są dwie ścieżki badań: ewolucyjna oraz rewolucyjna. Pierwsza z nich jest związana z powstawaniem nowych rozszerzeń standardu IEEE 802.11 i polega na analizie wydajnościowej, badaniu podatności na niewłaściwe zachowania węzłów oraz sprawdzeniu czy nowe rozszerzenia standardu IEEE 802.11 pozwalają na pełną współpracuję z istniejącymi sieciami bezprzewodowymi. Druga ścieżka jest związana z dostosowywaniem funkcjonalności zaproponowanych na potrzeby Internetu Przyszłości (takich jak autonomiczność i wirtualizacja sieci) do sieci WLAN. Obie podjęte ścieżki będą owocowały w nowe rozwiązania, które umożliwią wykorzystanie sieci WLAN w Internecie Przyszłości.

 

Partnerzy: 
POL
AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Osoba kontaktowa: 
kosek's picture
dr hab. inż.
Katarzyna
Kosek-Szott
Ph.D., hab.
profesor nadzwyczajny
pokój: 
B9/307
telefon: 
+48 12 617 35 38
email: 
kosek@kt.agh.edu.pl
www: 
http://home.agh.edu.pl/~kks/index.html
konsultacje: 
wtorek 13:00- 14:00
Informacje dodatkowe: 

Katarzyna Kosek-Szott w roku 2006 obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską na wydziale EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 2011 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską z dziedziny Telekomunikacja na tym samym wydziale. W roku 2016 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej ogólne zainteresowania dotyczą sieci bezprzewodowych, szczególnie najnowszych rozszerzeń standardu IEEE 802.11. Jest recenzentem dla licznych czasopism oraz konferencji międzynarodowych. Była/jest zaangażowana w realizację prac w ramach projektów europejskich:  DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, FLAVIA, PROACTIVE, RESCUE, CANALETTO. Realizowała także prace związane z polskimi grantami. Była kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA. Obecnie jest kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu HARMONIA. Jest autorką licznych publikacji. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Ad Hoc Networks wydawnictwa Elsevier. Pełniła rolę eksperta dla Komisji Eurpejskiej, NCBiR oraz European Research Council (ERC).

Additional information: 

Katarzyna Kosek-Szott received her M.Sc. and Ph.D. degrees in telecommunications (both with honours) from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 2006 and 2011, respectively. In 2016 she received habilitation degree. Currently she is working as an assistant professor at the Department of Telecommunications, AGH University of Science and Technology. Her general research interests are focused on wireless networking. The major topics include wireless LANs (especially the newest amendments to the IEEE 802.11 standard).She is a reviewer for international journals and conferences. She has been involved in several European projects: CANALETTO, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, FLAVIA, PROACTIVE, RESCUE as well as grants supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. She has also co-authored a number of research papers. Since January 2015 she is a member of the editorial board of the Ad Hoc Networks journal published by Elsevier. She served as an expert for the European Commission and the European Research Council.

Data_startu_projektu: 
December, 2011