Implementacja rutera realizującego koncepcję Flow-Aware Networking

Źródło finansowania projektu: 
2011-2014
Implementacja rutera realizującego koncepcję Flow-Aware Networking
Implementacja rutera realizującego koncepcję Flow-Aware Networking
Polish

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie mechanizmów rutera wzajemnie zabezpieczanego, a więc realizującego koncepcję Flow‐Aware Networking (sieci zorientowanych na przepływy). W pierwszym etapie realizacji projektu zaproponowane i w pełni przeanalizowane zostaną nowe sposoby realizacji bloku sterowania dostępem i szeregowania pakietów w ruterze. W szczególności opracowane zostaną:
‐ mechanizmy pozwalające na szybkie przyjmowanie przepływów strumieniowych w bloku
sterowania dostępem,
‐ mechanizmy zróżnicowanego przyjmowania przepływów w bloku sterowania dostępem,
‐ mechanizmy limitowania ilości przyjmowanych przepływów,
‐ nowe sposoby kolejkowania pakietów w bloku szeregowania.
Przeprowadzona zostanie analiza teoretyczna zaproponowanych rozwiązań z zastosowaniem modeli kolejkowania i szeregowania pakietów w sieciach teleinformatycznych. Wybrane sposoby realizacji bloku sterowania dostępem oraz bloku szeregowania zostaną zaimplementowane i zbadane w
symulatorze ns‐2.
W drugim etapie realizacji projektu zaimplementowana zostanie podstawowa funkcjonalność rutera wzajemnie zabezpieczanego. Konieczne będzie dobranie odpowiedniej platformy implementacyjnej oraz wytworzenie oprogramowania pozwalającego na realizację funkcjonalności rutera wzajemnie zabezpieczanego.
Równolegle z zadaniami implementacyjnymi opracowane zostaną również mechanizmy niezawodnościowe dla rutera FAN oraz moduł bezpieczeństwa i mechanizmy usprawniające działanie sieci FAN w środowisku bezprzewodowym.
Trzeci etap realizacji projektu będzie obejmował testy zaimplementowanego rutera w środowisku laboratoryjnym. Zbudowana zostanie testowa sieć, w której podstawowymi elementami będą rutery wzajemnie zabezpieczane. Na tym etapie prac zaimplementowane zostaną również moduły niezawodnościowe i bezpieczeństwa oraz mechanizmy usprawniające pracę sieci FAN w środowisku bezprzewodowym. Przewiduje się również testy rutera w realnej sieci.
Efektem końcowym projektu będzie stworzony i przetestowany ruter wzajemnie zabezpieczany wraz z zaimplementowanymi dodatkowymi mechanizmami proponowanymi i analizowanymi w trakcie realizacji projektu.
 

Osoba kontaktowa: 
jdomzal's picture
dr hab. inż.
Jerzy
Domżał
D.Sc., Director of Institute
dyrektor instytutu
profesor AGH
pokój: 
B9/308, 202
telefon: 
+48 12 6172846, 12 6173937
email: 
jdomzal@kt.agh.edu.pl
www: 
www.kt.agh.edu.pl/~jdomzal
konsultacje: 
poniedziałek 8:15- 9:15
consultations: 
via e-mail
Informacje dodatkowe: 

Jerzy Domżał, dr hab. inż., profesor uczelni. W 2003 r. ukończył studia na specjalności Telekomunikacja w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. W 2009 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Congestion Control in Flow-Aware Networks". Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2016 r. Od listopada 2020 r. pełni obowiązki dyrektora Instytutu Telekomunikacji. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z sieciami optycznymi oraz usługami dla Internetu Przyszłości. Od 2005 r. pracował w projektach 6 i 7 Programu Ramowego: Nobel/Nobel II, SmoothIT, EuroNF, e-Photon/ONe(+), BONE, w ramach których zajmował się zagadnieniami związanymi ze sterowaniem przeciążeniami oraz inżynierią ruchu. Obecnie pracuje w kilku projektach związanych, m.in. z budową rutera dla Internetu Przyszłości. Angażował się w organizację konferencji IEEE GLOBECOM'2010-2016 oraz IEEE ICC'20102016. Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji ITC'2012. W 2010 r. i 2013 r. otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla szczególnie uzdolnionych młodych naukowców. W 2011 r. został laureatem prestiżowego programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W 2011 r. otrzymał grant badawczy dla młodych naukowców posiadających tytuł doktora (SONATA I) od Narodowego Centrum Nauki. W 2015 r. otrzymał nagrodę naukową Tygodnika POLITYKA. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych, w tym jednego patentu, siedmiu zgłoszeń patentowych i trzech książek. Staże naukowe odbywał między innymi w Barcelonie (Universitat Politecnica de Catalunya), w Madrycie (Universidad Autonoma de Madrid) oraz na Uniwersytecie Stanforda, USA (w ramach Programu Top 500 Innovators).

Additional information: 

Jerzy Domżał received the M.S., Ph.D. and D.Sc. degrees in Telecommunications from AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland in 2003, 2009, and 2016 respectively. Now, he is an Associate Professor at Department of Telecommunications at AGH University of Science and Technology. Since November 2020, he is a Director of Institute of Telecommunications. He is especially interested in optical networks and services for Future Internet. He worked on network congestion control and traffic engineering issues in the following European Projects: Nobel/Nobel II, SmoothIT, EuroNF, e-Photon/ONe(+), BONE. Now, he is involved in a few research projects, e.g., related to flow-based services for Future Internet. He has served as TPC member for IEEE GLOBECOM (2010-2016), IEEE ICC (2010-2016). He was a Local Organizing Commitee Chair of the ITC'2012 conference. In 2010 and in 2013, he received scholarships for distinguished young researchers from Minister of Science and Higher Education in Poland. In 2011, he received the grant from the National Centre for Research and Development under the LIDER program. In 2011 he received grant from the National Science Centre under the SONATA program. In 2015, he received a science award from POLITYKA magazine. He is also the co-author of many technical papers, one patent, seven patent applications and three books. International trainings: Spain, Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya, April 2005; Spain, Madrid, Universidad Autonoma de Madrid, March 2009, Stanford University, USA, May-June 2012.

Data_startu_projektu: 
September, 2011