FLAVIA

Źródło finansowania projektu: 
2011-2013
FLAVIA
FLexible Architecture for Virtualizable wireless future Internet Access
Polish

Sieci bezprzewodowe odgrywają ogromną rolę w Internecie Przyszłości, szczególnie przy obserwowanym ostatnio, dynamicznym rozwoju urządzeń mobilnych. Niestety, nowoczesne sieci bezprzewodowe, których architektura budowana jest w bardzo konserwatywny i sztywny sposób, nie są w stanie nadążyć za wymaganiami obecnych usług oraz aplikacji. Jesteśmy przekonani, że niemożność bezprzewodowego Internetu do podążania za wprowadzanymi na świecie innowacjami wynika z uzależnienia się od tradycyjnego modelu warstwowego sieci Internet. Zwłaszcza interfejs warstwy łącza danych wydaje się być zbyt abstrakcyjny od aktualnych oczekiwań związanych z dostępem bezprzewodowym. Projekt międzynarodowy FP-7 FLAVIA (FLexible Architecture for Virtualizable wireless future Internet Access), wprowadza koncepcję programowalnych interfejsów, które pozwalają na dostosowanie usług do możliwości sprzętowych sieci bezprzewodowych oraz optymalizację ich pracy. Projekt FLAVIA zakłada możliwość przebudowy istniejących interfejsów sieci bezprzewodowych przez:

  • powiększenie zasięgu działania interfejsów umiejscowionych pomiędzy warstwami zależnymi od sprzętu oraz warstwami wyższymi
  • zastosowanie dekompozycji funkcjonalności warstw fizycznej (PHY) oraz warstwy kontroli dostępu do medium (MAC)
  • umożliwienie programowania interfejsów na różnych poziomach abstrakcji

Koncepcja projektu FLAVIA zostanie wdrożona w dwóch dostępnych obecnie technologiach bezprzewodowych: IEEE 802.11 (Wi-Fi) i IEEE 802.16 (WiMAX), które reprezentują obecnie dwie główne filozofie przydziału zasobów radiowych opartych na rywalizacji oraz na technice planowania zdarzeń w systemie scentralizowanym. Co więcej, FLAVIA dostarczy również metod oceny zaproponowanych w architekturze koncepcji dla powstających standardów 3GPP. Koncepcja zaproponowana w projekcie FLAVIA przyspieszy wprowadzanie kolejnych innowacji oraz zredukuje koszt unowocześniania sieci bezprzewodowej. Pozwoli to operatorom, producentom sprzętu, projektantom sieci, deweloperom powstających rozwiązań, a nawet użytkownikom końcowym na szybkie unowocześnienie pracy sieci, wdrażanie nowych prototypów, testowanie nowych protokołów i adaptację operacji związanych z dostępem bezprzewodowym dla pojawiających się scenariuszy oraz wymagań usług.

Partnerzy: 
ITA
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI
ISR
ALVARION Ltd.
DEU
NEC EUROPE Ltd.
ESP
TELEFONICA INVESTIGACION & DESAROLLO
ITA
MOBIMESH
ISR
BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV
RUS
INSTITUTE FOR INFORMATION TRANSMISSION PROBLEMS OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCE
ESP
FUNDACION IMDEA NETWORKS
IRL
HAMILTON INSTITUTE OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH
FRA
SEQUANS COMMUNICATION SA.
POL
AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Osoba kontaktowa: 
natkanie's picture
dr hab. inż.
Marek
Natkaniec
Ph.D.Hab.
profesor AGH
pokój: 
B9/202
telefon: 
+48 12 6173638
email: 
natkanie(at)kt(dot)agh(dot)edu(dot)pl
www: 
http://www.kt.agh.edu.pl/~natkanie
konsultacje: 
czwartek 14:00- 15:00
consultations: 
Thursday, 14.00 - 15.00
Informacje dodatkowe: 

Marek Natkaniec otrzymał tytuł magistra inżyniera w r. 1997 oraz stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja w r. 2002 na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W r. 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego zainteresowania są związane z sieciami bezprzewodowymi i w szczególności obejmują: lokalne sieci bezprzewodowe, projektowanie protokołów komunikacyjnych, zagadnienia jakości obsługi, a także modelowanie oraz analizę wydajności pracy sieci teleinformatycznych. Pracował jako członek komitetu programowego wielu konferencji międzynarodowych. Jest także recenzentem w czasopismach i konferencjach międzynarodowych. Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: MOCOMTEL, PRO-ACCESS, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE i RESCUE. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów dla przemysłu. Jest zaangażowany w proces standaryzacji architektury GANA dla ETSI. Pracuje jako ekspert oraz konsultant w dziedzinie  sieci bezprzewodowych dla operatorów telekomunikacyjnych. Jest także członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Telekomunikacja Cyfrowa: Technologie i Usługi. Od roku 2005 jest opiekunem studenckiego koła naukowego „Telephoners”. Posiada status członka seniora IEEE. Jest współautorem sześciu książek oraz ponad stu publikacji naukowych.

Additional information: 

Marek Natkaniec received the M.Sc., Ph.D., and Ph.D.Hab. degrees in telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 1997, 2002, and 2013 respectively. In 1997 he joined AGH University of Science and Technology as a researcher. Now, he works as an assistant professor at the Department of Telecommunications. His general research interests are in wireless networks. Particular topics include wireless LANs, protocol design, modeling and performance evaluation of communication networks, quality of service, and cooperation of networks. He has served as a Technical Program Committee member in many international conferences. He is a reviewer for international journals and conferences. He has actively participated in several European projects (MOCOMTEL, PRO-ACCESS, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE, RESCUE) as well as grants supported by the Ministry of Science and Higher Education. He is involved in standardization activities for ETSI. He serves as an expert and a consultant to telecom operators in the area of wireless networks. He is a member of the Editorial Board of Digital Communications - Technologies and Services journal. Since 2005 he is advisor of the students' scientific circle "Telephoners". He is a senior member of IEEE. Marek Natkaniec has co-authored six books and over 100 research papers.

Data_startu_projektu: 
July, 2011