CARMEN

Źródło finansowania projektu: 
2008-2010
CARMEN
CARrier grade MEsh Networks
Polish

Projekt CARMEN rozważa oraz specyfikuje bezprzewodowe sieci typu mesh, posiadające wsparcie dla transmisji usług: głosu, wideo i danych (triple-play services) w środowisku przyszłych heterogenicznych bezprzewodowych/przewodowych sieci operatorskich. Opierając się na założeniu, że przyszłe sieci operatorskie będą składać się ze wspólnej sieci rdzeniowej i wielu sieci dostępowych, sieć CARMEN uzupełni istniejące technologie dostępowe dostarczając odpowiednich mechanizmów pozwalających tworzyć sieci mesh z użyciem niewielkich nakładów finansowych. Projekt CARMEN zakłada integrację heterogenicznych technologii sieci bezprzewodowych z użyciem transmisji wieloetapowej w celu uzyskania  skalowalnego i wydajnego dostępu do Internetu. Projekt wprowadza użycie warstwy 2.5 ulokowanej pomiędzy warstwą zależną od technologii oraz warstwą routingu  która, pozwoli  na ukrycie problemów specyficznych dla poszczególnych technologii i będzie stanowić interfejs do warstw wyższych. Wyższe warstwy rozpatrywane w projekcie CARMEN to: routing, wsparcie dla użytkowników ruchomych oraz monitorowanie. CARMEN będzie korzystał ze specjalnych algorytmów zarządzania zasobami sieciowymi w celu zapewnienia dostarczania usług z odpowiednią jakością stosując w tym celu wielościeżkowy wybór trasy oraz techniki rozgłoszeniowe. W celu zestawienia i utrzymania sieci typu mesh z użyciem niskich nakładów finansowych, projekt CARMEN będzie się koncentrował na trzech warstwach: technologii, transferu wiadomości oraz zarządzania i automatycznej konfiguracji sieci. Wyniki projektu, w tym również jego kluczowe koncepcje, zostaną odpowiednio wykorzystane i pokazane w publicznym demonstratorze.

Partnerzy: 
ESP
Universidad Carlos III de Madrid
GBR
British Telecom
DEU
Deutsche Telekom AG
GBR
NEC Europe Limited
DEU
Alcatel-Lucent Deutschland AG
DEU
Fraunhofer Institute for Open Communication Systems
IRL
National University of Ireland, Dublin
POL
AGH University of Science and Technology
Osoba kontaktowa: 
natkanie's picture
dr hab. inż.
Marek
Natkaniec
Ph.D.Hab.
profesor AGH
pokój: 
B9/202
telefon: 
+48 12 6173638
email: 
natkanie(at)kt(dot)agh(dot)edu(dot)pl
www: 
http://www.kt.agh.edu.pl/~natkanie
konsultacje: 
czwartek 14:00- 15:00
consultations: 
Thursday, 14.00 - 15.00
Informacje dodatkowe: 

Marek Natkaniec otrzymał tytuł magistra inżyniera w r. 1997 oraz stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja w r. 2002 na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W r. 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego zainteresowania są związane z sieciami bezprzewodowymi i w szczególności obejmują: lokalne sieci bezprzewodowe, projektowanie protokołów komunikacyjnych, zagadnienia jakości obsługi, a także modelowanie oraz analizę wydajności pracy sieci teleinformatycznych. Pracował jako członek komitetu programowego wielu konferencji międzynarodowych. Jest także recenzentem w czasopismach i konferencjach międzynarodowych. Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: MOCOMTEL, PRO-ACCESS, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE i RESCUE. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów dla przemysłu. Jest zaangażowany w proces standaryzacji architektury GANA dla ETSI. Pracuje jako ekspert oraz konsultant w dziedzinie  sieci bezprzewodowych dla operatorów telekomunikacyjnych. Jest także członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Telekomunikacja Cyfrowa: Technologie i Usługi. Od roku 2005 jest opiekunem studenckiego koła naukowego „Telephoners”. Posiada status członka seniora IEEE. Jest współautorem sześciu książek oraz ponad stu publikacji naukowych.

Additional information: 

Marek Natkaniec received the M.Sc., Ph.D., and Ph.D.Hab. degrees in telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 1997, 2002, and 2013 respectively. In 1997 he joined AGH University of Science and Technology as a researcher. Now, he works as an assistant professor at the Department of Telecommunications. His general research interests are in wireless networks. Particular topics include wireless LANs, protocol design, modeling and performance evaluation of communication networks, quality of service, and cooperation of networks. He has served as a Technical Program Committee member in many international conferences. He is a reviewer for international journals and conferences. He has actively participated in several European projects (MOCOMTEL, PRO-ACCESS, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE, RESCUE) as well as grants supported by the Ministry of Science and Higher Education. He is involved in standardization activities for ETSI. He serves as an expert and a consultant to telecom operators in the area of wireless networks. He is a member of the Editorial Board of Digital Communications - Technologies and Services journal. Since 2005 he is advisor of the students' scientific circle "Telephoners". He is a senior member of IEEE. Marek Natkaniec has co-authored six books and over 100 research papers.

Data_startu_projektu: 
January, 2008