HECTOR

Źródło finansowania projektu: 
2008 - 2010
HECTOR
Helicopter fuselage crack monitoring and prognosis through on-board sensor network
Polish

Głównym celem projektu jest zaproponowanie kompleksowych metod monitorowania, identyfikacji i prognozowania potencjalnych uszkodzeń (np. pęknięć) w kadłubie śmigłowca na podstawie analizy danych z czujników zabudowanych w kadłubie. Cel ten ma być osiągnięty poprzez łączne zastosowanie zaawansowanych modeli do oceny stanu naprężeń kadłuba i identyfikacji prawdopodobnych obszarów zarodkowania i rozprzestrzeniania się pęknięć, oraz opracowanie sieci czujników, które w czasie rzeczywistym mają dostarczać dane do analizy. Rozważane jest zastosowanie różnych typów  czujników, np.:  próżniowych, światłowodowych, mechanicznych czujników pęknięć, czujników naprężeń, etc. Wypracowane metody będą miały zastosowanie głównie do poprawy metodyki modelowania uszkodzeń kadłuba. Szczególną uwagę należy również zwrócić na opracowanie metod  monitorowania stanu kadłuba w czasie rzeczywistym  .
Opracowane rozwiązania będą testowane na modelu śmigłowca wojskowego. Wyniki projektu pozwolą poprawić cztery kluczowe czynniki związane z użytkowaniem i utrzymaniem śmigłowców:

     bezpieczeństwo,
     niezawodność,
     wydajność,
     redukcja kosztów utrzymania śmigłowców.
 

Partnerzy: 
ITA
POLIMI - Politecnico di Milano, Dip.to di Meccanica
ITA
AUGUSTAWESTLAND - Agusta Westland S.p.A.
ITA
VITROCISET - Vitrociset S.p.A.
ITA
CMR - Consorzio Milano Ricerche
GRC
LTSM-UP - University of Patras, Dept. of Mechanical and Aeronautical Engineering, Laboratory of Technology & Strength of Materials
NOR
SINTEF - SINTEF ICT
SVK
UNIZA - University of Zilina, Dept. of Telecommunication and Multimedia
POL
AGH, Katedra Telekomunikacji
Osoba kontaktowa: 
gozdecki's picture
dr inż.
Janusz
Gozdecki
Ph.D
adiunkt
pokój: 
B9/309
telefon: 
+48 12 6174806
email: 
gozdecki@agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
środa 8:30- 9:30
consultations: 
by appoitment
Informacje dodatkowe: 

Janusz Gozdecki otrzymał tytuł magistra inżyniera w r. 1995 oraz stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacja w r. 2010 na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego zainteresowania są związane z sieciami bezprzewodowymi. Jest recenzentem w czasopismach i konferencjach międzynarodowych. Pracuje bądź pracował aktywnie w takich projektach europejskich, jak: MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA i PROACTIVE. Uczestniczy również w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów dla przemysłu. Jest zaangażowany w proces standaryzacji architektury GANA dla ETSI. Jest współautorem sześciu książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Additional information: 

Janusz Gozdecki received his M.Sc. and Ph.D. degrees in Telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 1995 and 2010, respectively. In 1995 he joined AGH-UST as a researcher. Now, he works as an assistant professor at the Department of Telecommunications. His general research interests are in wireless networks and quality of service in IP networks. He is a reviewer for international journals and conferences. He has actively participated in several European projects (BTI, MOBYDICK, DAIDALOS I, DAIDALOS II, CARMEN, MEDUSA, HECTOR, FLAVIA, PROACTIVE) as well as grants supported by the Ministry of Science and Higher Education.Janusz Gozdecki is the co-author of six books and over 60 research papers.

Data_startu_projektu: 
June, 2008