Zorientowany na przepływy adaptacyjny ruting oparty na wielu topologiach

Źródło finansowania projektu: 
2012-2015
FAMTAR
Zorientowany na przepływy adaptacyjny ruting oparty na wielu topologiach
Polish

Celem projektu jest opracowanie, przesymulowanie, a następnie zbudowanie testowego urządzenia (rutera sieciowego) realizującego nową koncepcję FAMTAR (ang. Flow-Aware Multi-Topology Adaptive Routing). Jest to autorskie podejście do realizacji rutingu w sieciach telekomunikacyjnych, działające w oparciu o przepływy oraz korzystające z rosnącej mocy obliczeniowej dostępnej na ruterach. W podejściu FAMTAR trasy alternatywne tworzone są dynamicznie, w razie potrzeby. Możliwe jest, że przepływy na trasie od A do B podróżują wieloma różnymi ścieżkami. Obecnie stosowane protokoły pozwalają na uzyskanie takiej funkcjonalności jedynie w sposób statyczny, co nie jest rozwiązaniem wydajnym.  
Projekt ma charakter analityczno-symulacyjno-wdrożeniowy, przy czym ostatni aspekt ma charakter dominujący. W szczególności wykonane zostaną następujące elementy:

  • specyfikacja koncepcji FAMTAR,
  • analiza symulacyjna propozycji,
  • implementacja koncepcji FAMTAR - zbudowanie rutera,
  • opracowanie i implementacja mechanizmów usprawniających działanie techniki FAMTAR,
  • gruntowne testy gotowego rozwiązania.

Efektem końcowym projektu będzie gotowy ruter realizujący koncepcję FAMTAR. Koncepcja ta ma dużą szansę na zastosowanie w prawdziwych sieciach o czym świadczy zainteresowanie operatorów telekomunikacyjnych.

Partnerzy: 
POL
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Osoba kontaktowa: 
wojcik's picture
dr hab. inż.
Robert
Wójcik
Ph.D
z-ca dyr. instytutu
profesor AGH
pokój: 
B9/308
telefon: 
+48 12 6172846
email: 
robert.wojcik@kt.agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl/~wojcik
konsultacje: 
poniedziałek, 12:00- 14:00 (preferowane po wcześniejszym kontakcie mailowym)
Informacje dodatkowe: 

Nazywam się Robert Wójcik. Uzyskałem tytuły Mgr inż. oraz Dr inż. (z wyróżnieniem) w telekomunikacji na AGH w Krakowie, odpowiednio w 2006 i 2011 roku. Praca doktorska był zatytułowana: "Net Neutral Quality of Service Differentiation in Flow-Aware Networks". Obecnie pracuję jako Adiunkt w Katedrze Telekomunikacji AGH.
Jestem współautorem 4 publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, 1 rozdziału w książce, zgłoszenia patentowego i wielu artykułów konferencyjnych. Brałem udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych, m.in. w projektach 7. Programu Ramowego UE: SmoothIT, NoE BONE and Euro-NF. Moje obecne zainteresowania skupiają się wokół sieci zorientowanych na przepływy, zapewniania i różnicowania jakości obsługi, neutralności sieci oraz sieci nakładkowych.

Additional information: 

My name is Robert Wójcik. I received my M.Sc. and Ph.D. (with honors) degrees in telecommunications from AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland in 2006 and 2011, respectively. The Ph.D. thesis was titled: "Net Neutral Quality of Service Differentiation in Flow-Aware Networks". I work as an Assistant Professor at the Department of Telecommunications of AGH.
I am the co-author of 4 international journal papers, 2 books, 1 book chapter, a patent application and a number of conference papers. I have been involved in several international scientific projects, including: SmoothIT, NoE BONE and Euro-NF. My current research interests focus on Flow-Aware Networking, Quality of Service, Network Neutrality and Overlay networks.

Data_startu_projektu: 
November, 2012