Monitorowanie sieci MESH

Źródło finansowania projektu: 
2010 - 2012
MESH
Zaawansowany system monitorowania w sieciach standardu IEEE 802.11a/g/e o strukturze kraty ze wsparciem jakości świadczonych usług
Polish

Projekt badawczy podejmuje problematykę ciągłego monitorowania parametrów warstwy fizycznej i podwarstwy MAC w węzłach bezprzewodowej sieci kratowej oraz gromadzenia i przetwarzania wyników pomiarowych, w krótkim i długim horyzoncie czasowym. Zaawansowany system monitoringu pozwala na wprowadzenie lepszej kontroli przyjmowania zgłoszeń (ang. admission control) oraz dynamiczne modyfikacje parametrów kontraktów QoS przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu subiektywnego postrzegania jakości usługi przez użytkownika końcowego (ang. Quality of Experience - QoE).
Nowatorstwo rozwiązania polega na wykonywaniu pomiarów w sposób ciągły w rozproszonej architekturze systemu monitorowania parametrów warstwy fizycznej i łącza danych oraz na wprowadzeniu mechanizmu korekcyjnego w oparciu o historyczne dane pomiarowe. Rozproszona architektura systemu pozwola na analizę i podejmowanie decyzji na poziomie poszczególnych węzłów sieci, przyspieszając w ten sposób proces reakcji na zmiany warunków transmisyjnych oraz minimalizując nadmiar przesyłanych informacji sygnalizacyjnych. Dodatkowym atutem jest możliwość wykrywania nowych węzłów sieci kratowej oraz możliwość ich konfiguracji do pracy w istniejącej topologii, w sposób niezaburzający działania skonfigurowanych już węzłów, a w przypadku wykrycia źródeł sygnału powodującego pogorszenie jakości świadczonych usług, możliwa jest dalsza rekonfiguracja węzłów sieci tak, aby minimalizować negatywny wpływ zjawisk interferencji.
Efektem końcowym projektu jest model architektury zaawansowanego systemu monitorowania parametrów warstwy fizycznej i łącza danych, którego pomiary poprawiają jakość świadczonych usług i który pozwala na optymalizację konfiguracji parametrów nadajników w węzłach bezprzewodowej sieci o strukturze kraty.
Poszczególne moduły tworzące architekturę systemu monitorowania zostały zaimplementowane w systemie operacyjnym Linux i uruchomione w węzłach testowej topologii sieci kratowej.

Partnerzy: 
POL
AGH - Katedra Telekomunikacji
Osoba kontaktowa: 
pach's picture
prof. dr hab. inż.
Andrzej R.
Pach
Prof.
profesor zwyczajny
pokój: 
D6/405
telefon: 
+48 12 6173937
email: 
pach@kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
czwartek 14:00-16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym
consultations: 
Thursday, 14.00-16.00
Informacje dodatkowe: 

Andrzej R. Pach ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w r. 1975, w r. 1977 doktoryzował się na AGH, a w r. 1990 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Tytuł profesora otrzymał w roku 1999. Zatrudniony jest obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Tele­komunikacji AGH, której jest kierownikiem. Autor ponad 250 publikacji naukowych (w tym 6 książek) z zakresu protokołów komunikacyjnych, modelowania i analizy sieci komputerowych, sieci szerokopasmowych z integracją usług. Przebywał na stażach naukowych w CNET (Francja) i na Uniwersytecie w Katanii (Włochy). Aktywnie uczestniczył lub uczestniczy w projektach europejskich 4., 5., 6. i 7. Programu Ramowego oraz projektach COST i Eureka-Celtic. Kierował wieloma projektami badawczymi. Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie Technologii dla Społeczeństwa Informacyjnego. Redaktor naczelny czasopisma Telekomunikacja Cyfrowa – Technologie i Usługi. Był redaktorem technicznym IEEE Communications Magazine (USA). Konsultant w zakresie nowoczesnej telekomunikacji. Założyciel i przewodniczący Krakow IEEE Communications Society Chapter. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w latach 2011-2014. Członek Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Nauki AGH. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Nauki AGH.

Additional information: 

Prof. Andrzej R. Pach received the M.Sc. degree in electrical engineering and the Ph.D. degree in telecommunications from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, in 1976 and 1979, respectively, and the Ph.D.Hab. in telecommunications and computer networks from the Warsaw University of Technology in 1989. In 1979, he joined the Department of Telecommunications at the AGH University of Science and Technology, where he is currently a Professor and Chair. He spent his sabbatical leaves at CNET, France and University of Catania, Italy. He is the Vice-President of the Foundation for Progress in Telecommunications and serves as a chairman of the IEEE Communications Society Chapter in Krakow, Poland. He has been a consultant to governmental institutions and telecom operators in modern telecommunication networks. His research interests include design and performance evaluation of broadband networks, especially quality of service and network performance of access networks and wireless LANs. He has/had actively participated in COST, Eureka Celtic, and 4th, 5th, 6th, 7th FP European programs (ACTS, ESPRIT, IST, ICT, and Security). He co-authored more than 250 publications including 6 books. He served as a technical editor to IEEE Communications Magazine and is an editor-in-chief to Digital Communications - Technologies and Services. He has also been appointed as an expert in Information and Communications Technologies by the European Commission.

Data_startu_projektu: 
September, 2010