STAR

Źródło finansowania projektu: 
2013 - 2015
STAR
Komutacja i transmisja danych w sieciach z minimalizacją użycia energii
Polish

Projekt STAR (Komutacja i transmisja danych w sieciach z minimalizacją użycia energii) rozpoczął prace poczynając od 1 stycznia 2013 roku. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a koordynowany w ramach Programu CHIST-ERA ERA-Net. Katedra Telekomunikacji AGH realizuje projekt wspólnie z Uniwersytetami Leeds, Cambridge i Lyon. Projekt podejmuje problem optymalizacji architektur węzłów i systemów transmisyjnych w celu minimalizacji zużycia energii elektrycznej przez urządzenia sieci. We współczesnych sieciach telekomunikacyjnych najwyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną pochodzi od urządzeń obsługujących ruch na poziomie warstwy IP. Urządzenia warstwy optycznej są zdecydowanie bardziej efektywne pod kątem użycia energii na jeden przesłany bit. Projekt STAR ma na celu zaproponowanie architektury sieciowej pozwalającej na znaczne, nawet 100-krotne zmniejszenie energochłonności sieci telekomunikacyjnych.

Partnerzy: 
GBR
University of Leeds
GBR
University of Cambridge
FRA
Ecole Normale Superieure of Lyon
POL
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Osoba kontaktowa: 
lason's picture
dr inż.
Artur
Lasoń
Ph.D
adiunkt
pokój: 
B9/2.05
telefon: 
+48 12 6174037
email: 
lason@kt.agh.edu.pl
www: 
optilab.kt.agh.edu.pl
konsultacje: 
wtorek 13:00- 14:00
Informacje dodatkowe: 

Artur Lasoń ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, specjalność Telekomunikacja, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w roku 1992. W tym samym roku uzyskał stypendium naukowe i odbył staż w ośrodku naukowo-badawczym firmy ALCATEL SESA w Madrycie, Hiszpania. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu informatyki. Od roku 1992 związany z Katedrą Telekomunikacji AGH. Odpowiedzialny jest za prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu systemów światłowodowych i sieci dostępu abonenckiego. Prowadzi wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjne zarówno dla studentów studiów dziennych, jak i słuchaczy Studium Podyplomowego. W Katedrze Telekomunikacji AGH uczestniczył w pracach międzynarodowych projektów badawczych, między innymi ACTS 038 BBL, IST LION, e-Photon/ONe, BONE NoE, IST NOBEL I/II. Główne obszary zainteresowań badawczych obejmują szerokopasmowe sieci dostępowe, sieci optyczne, włączając w to optyczne sieci transportowe i sieci GMPLS/ASON. Artur Lasoń jest współautorem czterech książek i licznych artykułów publikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych.

Additional information: 

Artur Lasoń received his M.Sc. degree in telecommunications from AGH University of Science and Technology in 1992. In 1992 he was granted a three months scholarship in R&D Centre of ALCATEL SESA, Madrid, Spain. In 1999 he received from AGH Ph.D. degree. In 1992 he joined Department of Telecommunications at the AGH University of Science and Technology where he is responsible for lectures, projects and laboratories of the fibre optic communication, data transmission systems and broadband access networks. He was involved in few international research projects: ACTS 038 BBL, IST LION, e-Photon/ONe, BONE NoE, IST NOBEL I/II. He participated also in some grants supported by National Science Council. Main research interests includes optical transport networks and broadband access technologies. Artur Lasoń is the co-author of 4 books (in Polish) and numerous 40 technical papers.

Data_startu_projektu: 
January, 2013