Zapewnianie sprawiedliwego dostępu do zasobów w sieciach zorientowanych na przepływy

Źródło finansowania projektu: 
2013-2015
Iuventus Plus
Zapewnianie sprawiedliwego dostępu do zasobów w sieciach zorientowanych na przepływy
Polish

Celem projektu jest zbadanie możliwości zapewniania sprawiedliwego dostępu do łącza w sieciach zorientowanych na przepływy.
Projekt będzie podzielony na dwa etapy.
W pierwszym etapie zostaną zaprezentowane i porównane możliwości zapewniania sprawiedliwości w dostępie do łącza w sieciach zorientowanych na przepływy (FAN). W tym etapie zostanie zaproponowany nowy mechanizm sprawiedliwego dostępu do łącza, następnie będzie on przeanalizowany i porównany z rozwiązaniami zaproponowanymi wcześniej. Analiza porównawcza zostanie wykonana przy użyciu symulatora sieciowego ns-2.
Drugi etap prac będzie dotyczył porównania dwóch znanych metod różnicowania jakości obsługi dla sieci IP, czyli architektur DiffServ oraz FAN pod kątem gwarancji sprawiedliwego dostępu do zasobów. Obie architektury prezentują inne podejście do sprawiedliwego podziału zasobów i w inny sposób osiągają swój cel. Praca w tym etapie będzie polegała na udokumentowaniu i przeanalizowaniu efektów jakie niosą oba podejścia na jakość połączeń uzyskiwanych w sieci. Podobnie jak w poprzednim etapie, analiza porównawcza zostanie wykonana przy użyciu symulatora ns-2. Po porównaniu obu metod, zostanie zaproponowany ulepszony sposób realizacji sprawiedliwego dostępu do łącza w sieciach DiffServ.

Partnerzy: 
POL
AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Osoba kontaktowa: 
wojcik's picture
dr hab. inż.
Robert
Wójcik
Ph.D
z-ca dyr. instytutu
profesor AGH
pokój: 
B9/308
telefon: 
+48 12 6172846
email: 
robert.wojcik@kt.agh.edu.pl
www: 
kt.agh.edu.pl/~wojcik
konsultacje: 
poniedziałek, 12:00- 14:00 (preferowane po wcześniejszym kontakcie mailowym)
Informacje dodatkowe: 

Nazywam się Robert Wójcik. Uzyskałem tytuły Mgr inż. oraz Dr inż. (z wyróżnieniem) w telekomunikacji na AGH w Krakowie, odpowiednio w 2006 i 2011 roku. Praca doktorska był zatytułowana: "Net Neutral Quality of Service Differentiation in Flow-Aware Networks". Obecnie pracuję jako Adiunkt w Katedrze Telekomunikacji AGH.
Jestem współautorem 4 publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, 1 rozdziału w książce, zgłoszenia patentowego i wielu artykułów konferencyjnych. Brałem udział w kilku międzynarodowych projektach badawczych, m.in. w projektach 7. Programu Ramowego UE: SmoothIT, NoE BONE and Euro-NF. Moje obecne zainteresowania skupiają się wokół sieci zorientowanych na przepływy, zapewniania i różnicowania jakości obsługi, neutralności sieci oraz sieci nakładkowych.

Additional information: 

My name is Robert Wójcik. I received my M.Sc. and Ph.D. (with honors) degrees in telecommunications from AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland in 2006 and 2011, respectively. The Ph.D. thesis was titled: "Net Neutral Quality of Service Differentiation in Flow-Aware Networks". I work as an Assistant Professor at the Department of Telecommunications of AGH.
I am the co-author of 4 international journal papers, 2 books, 1 book chapter, a patent application and a number of conference papers. I have been involved in several international scientific projects, including: SmoothIT, NoE BONE and Euro-NF. My current research interests focus on Flow-Aware Networking, Quality of Service, Network Neutrality and Overlay networks.

Data_startu_projektu: 
June, 2013