Poprawa wydajności sieci WiFi w specjalnych domowych zastosowaniach

Źródło finansowania projektu: 
2013-2015
Poprawa wydajności sieci WiFi w specjalnych domowych zastosowaniach
Polish

Jesteśmy świadkami rewolucji w zastosowaniach sieci domowych. Obecnie odstępuje się od utartego trendu, w którym głównym motorem rozwoju tych sieci było zapotrzebowanie na dostęp do Internetu, na rzecz wykorzystania sieci domowych do wymiany informacji pomiędzy komputerami i innymi urządzeniami multimedialnymi (np. telewizorami wyposażonymi w serwery DLNA, Digital Living Network Alliance). Dodatkowo, sieci domowe są obecnie używane w celu kontroli i monitorowania urządzeń domowych (np. świateł, alarmów, sprzętu gospodarstwa domowego) wyposażonych w interfejsy bezprzewodowe. Dlatego też rola technologii WiFi ulega znacznym zmianom, co znajduje potwierdzenie w liczbie nowopowstających rozszerzeń standardu IEEE 802.11.
 
Celem niniejszego projektu jest analiza rozszerzeń standardu IEEE 802.11, w szczególności ostatnio zaproponowanych IEEE 802.11aa/ac/ad/ae. W ramach projektu zostaną poddane analizie: możliwości i ograniczenia istniejących rozwiązań wspierających strumieniowanie danych multimedialnych (z odpowiednią jakością usług), aplikacji monitorujących działanie sieci i urządzeń, aplikacji zarządzających o niskim poborze zasobów (tj. niskim poborze energii, ograniczonym zapotrzebowaniu na CPU), itp., w środowisku podatnym na niekontrolowane zakłócenia (np. zakłócenia generowane przez sąsiadujące sieci) oraz w obecności zróżnicowanych użytkowników.
 
Zastosowane w projekcie podejście składa się trzech komponentów: i) poziomu usług, który polega na zdefiniowaniu i scharakteryzowaniu specjalnych usług do przesyłu danych, wspierających wymagania różnorodnych aplikacji; ii) poziomu sygnalizacji, który polega na zdefiniowaniu i scharakteryzowaniu nowych mechanizmów sygnalizacyjnych do tworzenia i zarządzania sieciami o różnych topologiach i modelach połączeniowych; iii) poziomu urządzeń, który polega na zidentyfikowaniu rozwiązań pozwalających na jednoczesne połączenie z różnymi sieciami domowymi wspierającymi niezależne usługi transportu danych.

Osoba kontaktowa: 
kosek's picture
dr hab. inż.
Katarzyna
Kosek-Szott
Ph.D., hab.
profesor nadzwyczajny
pokój: 
B9/307
telefon: 
+48 12 617 35 38
email: 
kosek@kt.agh.edu.pl
www: 
http://home.agh.edu.pl/~kks/index.html
konsultacje: 
wtorek 13:00- 14:00
Informacje dodatkowe: 

Katarzyna Kosek-Szott w roku 2006 obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską na wydziale EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 2011 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską z dziedziny Telekomunikacja na tym samym wydziale. W roku 2016 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej ogólne zainteresowania dotyczą sieci bezprzewodowych, szczególnie najnowszych rozszerzeń standardu IEEE 802.11. Jest recenzentem dla licznych czasopism oraz konferencji międzynarodowych. Była/jest zaangażowana w realizację prac w ramach projektów europejskich:  DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, FLAVIA, PROACTIVE, RESCUE, CANALETTO. Realizowała także prace związane z polskimi grantami. Była kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA. Obecnie jest kierownikiem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu HARMONIA. Jest autorką licznych publikacji. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Ad Hoc Networks wydawnictwa Elsevier. Pełniła rolę eksperta dla Komisji Eurpejskiej, NCBiR oraz European Research Council (ERC).

Additional information: 

Katarzyna Kosek-Szott received her M.Sc. and Ph.D. degrees in telecommunications (both with honours) from the AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland in 2006 and 2011, respectively. In 2016 she received habilitation degree. Currently she is working as an assistant professor at the Department of Telecommunications, AGH University of Science and Technology. Her general research interests are focused on wireless networking. The major topics include wireless LANs (especially the newest amendments to the IEEE 802.11 standard).She is a reviewer for international journals and conferences. She has been involved in several European projects: CANALETTO, DAIDALOS II, CONTENT, CARMEN, FLAVIA, PROACTIVE, RESCUE as well as grants supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. She has also co-authored a number of research papers. Since January 2015 she is a member of the editorial board of the Ad Hoc Networks journal published by Elsevier. She served as an expert for the European Commission and the European Research Council.

Data_startu_projektu: 
June, 2013