projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by 7FP

Building the Future Optical Network in Europe
2008-2011
Podstawowym celem Sieci Doskonałości BONE była intensyfikacja współpracy miedzynarodowej, wymiany naukowców oraz integracja działań i know-how pomiędzy partnerami projektu. Tworząc Wirtualne Centra Doskonałości, projekt BONE starał się realizować wizję sieci przyszłości poprzez edukację i kursy, wymianę informacji o narzędziach wspierających badania naukowe oraz wspólnych laboratoriach realizujących prace nad nowymi technologiami i architekturami, 

Pages