projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by 7FP

Anticipating the Network of the Future - From Theory to Design
2008-2012
Euro-NF był projektem europejskim typu sieć doskonałości.

Pages