projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by 7FP

CARrier grade MEsh Networks
2008-2010
Projekt CARMEN rozważa oraz specyfikuje bezprzewodowe sieci typu mesh, posiadające wsparcie dla transmisji usług: głosu, wideo i danych (triple-play services) w środowisku przyszłych heterogenicznych bezprzewodowych/przewodowych sieci operatorskich. Opierając się na założeniu, że przyszłe sieci operatorskie będą składać się ze wspólnej sieci rdzeniowej i wielu sieci dostępowych, sieć CARMEN uzupełni istniejące technologie dostępowe dostarczając odpowiednich mechanizmów pozwalających tworzyć sieci mesh z użyciem niewielkich nakładów finansowych.

Pages