projekty_ZP

Projekty badawcze realizowane w ramach Projects realized by KT funded by COST

COST Action IC1004 "Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments"
2011 - 2015
Akcja COST IC1004 jest projektem europejskim należącym do domeny ICT. Jej tematem jest kooperacja w inteligentnych sieciach bezprzewodowych z naciskiem na aspekty wydajności, bezpieczeństwa, oszczędzania energii i zasobów sieci. Główne cele Akcji to: - poszerzanie wiedzy na temat inteligentnych, wydajnych sieci bezprzewodowych poprzez tworzenie nowych metod, modeli, technik i narzędzi, - wzmacnianie współpracy między środowiskiem akademickim i przemysłowym, - prowadzenie szkoleń dla młodych badaczy i naukowców z dziedziny inteligentnych sieci bezprzewodowych.
Data Traffic Monitoring and Analysis (TMA): theory, techniques, tools and applications for the future networks
2008-2012
  Akcja COST IC0703 "Data Traffic Monitoring and Analysis (TMA): theory, techniques, tools and applications for the future networks" rozpoczęta w marcu 2008 trwała do marca 2012. Głównym zadaniem akcji było budowanie połączenia pomiędzy badaczami zajmującymi się pomiarami ruchu sieciowego. Lista oficjalnych delegatów jest dostępna pod adresem: official list of MC members
Nowoczesne techniki projektowania i optymalizacji mobilnych sieci bezprzewodowych - Akcja COST 2100 "Pervasive Mobile & Ambient Wireless Communications"
2006-2010
Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 34 państwa europejskie i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.